Yksityisyydensuoja

Yhdistetty tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Hiusyrittäjät ry
puh. +358 10 338 4463

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö(t) ja/tai yhteyshenkilö(t)

Tietoja käsittelevät Suomen Hiusyrittäjien henkilöstö

toimisto@hiusyrittajat.fi
puh. +358 10 338 4463

 1. Rekisterin nimi

Suomen Hiusyrittäjät ry:n asiakastieto- ja markkinointirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten, asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, markkinointipalveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen. Tähän sisältyy erilaisia kasvu- ja kehityspalveluita sekä näihin liittyviä erilaisia lisäarvopalveluita.

Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi sekä sähköinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää jokaisen viestin lopussa.

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan / asiakasyrityksen ja sen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot, syntymäpäivä, Y-tunnus. Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön, asiakashistoriaan, asiakastyytyväisyyteen sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakasyrityksiltä jäsenhakemuksen kautta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin yhdistyksellä on jäsenyys- yhteistyö- tai työsuhde, joihin pyrimme luomaan tai olemme aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, tapahtumista, ostetuista rekistereistä, rekisteröidyiltä itseltään, erilaisten opt-in lomakkeiden kautta, viestintäohjelmien kautta (sähköposti, messengerit ja sms) jossa he hyväksyvät tietojensa käytön meidän markkinoinnissa.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan säilyttää myös ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla eri pilvipohjaisten palveluntarjoajimme toimesta.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat automaattisesti vaitiolovelvollisia. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää aina henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdan 2 yhteyshenkilöille.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdan 2 yhteyshenkilöille.

 1. Evästeiden (cookies) -käyttö

Käytämme sivuillamme cookie-toimintoa eli erilaisia evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia viestintää, tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 1. Mainonnan kohdentaminen

Sivustolla käytetään Googlen ja Facebookin -mainontaa, joka kohdennetaan sivustollamme vierailleisiin kävijöihin. Mainonnan tarkoitus on meidän eri palveluiden markkinoiminen. Tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla internet-selaimeesi ulkopuolisen palveluntarjoajan eväste.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tässä tietosuojaselosteessa viipymättä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö eri suoramarkkinointitarkoituksiin, sekä poistaa itsensä postituslistaltamme koska tahansa.

Päivitetty 23.03.2021