Tutkimuspyyntö vääristyneestä kilpailutilanteesta 15.9.2020

Tutkimus-/ selvityspyyntö 15.9.2020

Hyvä vastaanottaja,

Suomen Hiusyrittäjät ry on muun muassa hiusalan edunvalvonnasta huolehtiva järjestö. Yhtenä tehtävänämme on turvata hiusalanyritysten elinmahdollisuutta Suomen talousalueella.

Lähestymme teitä luottamuksella koskien toimialaamme koskevaa suurta ongelmaa. Viime vuosina on alallemme rantautunut toimintamalli, joka häiritsee markkinoita ja vääristää yritysten kilpailukykyä huolestuttavasti. Kyseessä on niin kutsuttu ”Halpaparturikonsepti.” Yrittäminen ja hinnoittelu alalla on vapaata, mutta jos hintojen polkeminen tapahtuu valtion/ kuntien tukemana tai lain vastaisin keinoin, emme voi tätä hyväksyä.

Monilla aloilla, kuten rakennus-ja siivousala sekä pizzeriat ja autopesulat, on paljastunut lukusia tapauksia laittomista työsuhteista, alipalkkauksesta, ihmisoikeuksien rikkomisesta ja jopa ihmiskaupasta. Halpaparturointi antaa selviä viitteitä siihen, ettei yrityksen toiminta ole välttämättä kaikkien velvoitteiden mukaista. Velvoitteensa hoitava hiusalan yritys ei mitenkään pysty vastaamaan tähän hintakilpailuun. Vaikeimmassa kilpailutilanteessa on erityisesti parturityöhön erikoistuneet yritykset. Lukuisia suomalaisia yrittäjiä on jo joutunut irtisanomaan työntekijöitä, lopettamaan toimintansa tai he harkitsevat lopettamista.

Vaadimme teitä virkanne puolesta tutkimaan asiaa ja puuttumaan aikailematta esiin nouseviin epäkohtiin.

Maahanmuuttovirasto: Halpapartureiden ulkomaalaistaustainen johto palkkaa oleskeluluvattomia maahanmuuttajia töihin ja lupaa varmaa oleskelulupaa voimassa olevan työsuhteen ansiosta. Oleskelulupaa ei kuitenkaan kuulu ja työtä tehdään Suomen lainsäädännönvastaisia tuntimääriä, olemattomalla palkalla, josta tuskin myöskään sivukuluja maksetaan. Tietojemme mukaan, oleskeluluvattoman ihmisen palkkaamisesta voi tulla jopa 30000 euron sakko. Onko näitä sakkoja annettu ja valvotaanko asiaa riittävästi?

Poliisi: Valtaosassa halpapartureita työskentelee ulkomaalaisia henkilöitä. Monien työntekijöiden kohdalla kyse saattaa olla jopa ihmiskaupasta, jossa heidät on kiristetty tekemään työtä alipalkattuina. Järjestäytynyt rikollisuus on hiipinyt mahdollisesti myös hiusalalle, erilaisten ”yritysjärjestelyiden”myötä. Onko tarpeen epäillä rahanpesua? Usein näiden halpapartureiden taustalla toimivat muutamat henkilöt ja he organisoivat toimintaa jopa useille eri paikkakunnille.

TE-keskukset: Millaisin perustein starttirahoja myönnetään? Onko suomalaisyrittäjät valtakunnallisesti tasa-arvoisessa asemassa? Usein näissä halpaparturiliikkeissä omistaja vaihtuu vain nimellisesti, toiminta ja henkilöt pysyy samana. Valvotaanko tätä asiaa mitenkään? Starttirahat vääristävät kilpailua aloilla, joissa kilpailu on jo muutenkin kovaa ja siksi tätä kilpailua ei tulisi tukea julkisin varoin. Perusteet starttirahan myöntämiselle tulisi olla esimerkiksi aidosti alaa kehittävä toiminta tai paikkakunnan aikaisemmasta tarjonnasta eroava liikeidea.

Verovirasto: Onko vertailussa huomattu eroja halpapartureiden verokertymissä? Olemme saaneet lukuisia yhteydenottoja kuluttajilta, että lähes poikkeuksetta halpapartureista ei saa kuittia asioinnin yhteydessä. Lisäksi monet halpaparturit hinnoittelevat asiakkaalle eri hinnan; kuitilla tai ilman. Saako ulkomaalaistaustainen yritys/ yrittäjä huojennusta verotukseen ja jos niin millaista? Kohdellaanko saman alan yrityksiä tasa-arvoisesti, riippumatta taustoista?

Kaupunkien sosiaalitoimistot: Tuetaanko esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia yrityksiä muun muassa vuokranmaksussa, kuten huhut kertovat? Toivoisimme, että tältä huhulta voisimme ainakin leikata siivet. Tämä, jos jokin vääristää kilpailutilannetta. Ei ole oikein, että vuokratukea maksetaan yritykselle sosiaalisin perustein, yhteiskunnan varoilla.

Tasa-arvovaltuutettu: Kieliongelmien sekä uskonnon vuoksi maahanmuuttajataustaisilla halpapartureilla on suuria haasteita ymmärtää tasa-arvoon pohjaista palvelua. Olemme myös saaneet muutamia yhteydenottoja kuluttajilta, kun heitä on näissä paikoissa seksuaalisesti ahdisteltu (koskettelu ja väkisin suuteleminen). Olemme kehottaneet tekemään tapauksista rikosilmoituksen. Tasa-arvoinen hinnoittelu vietiin alalla läpi väkisin muutamia vuosia sitten. Hinnoittelu ja sen markkinointi ei saa perustua sukupuoleen. Ulkomaalaisparturit silti mainostavat isosti miesten hiustenleikkausta 10€ ja naisten hiustenleikkausta 15€. Ainakin Tampereen alueella tästä on tehty valitus tasa-arvovaltuutetulle ja vastaus oli, että on hankittu erikseen käytettävät työvälineet eli parturisakset. Välineet tai tekniikat eivät oikeuta käyttämään kiellettyjä nimikkeitä (naisten tai miesten hiustenleikkaus). Sallittuja nimikkeitä taas ovat parturi tai kampaamo hiustenleikkaus. Tästä on olemassa tasa-arvovaltuutetun uhkasakko, miksei tätä käytetä?

Koulutus: Usein näillä halpapartureilla ei ole lainkaan ammatillista koulutusta. Hiusala on täysin vapaa yrittämisen suhteen, eikä ammattilaisten taustoja valvo kukaan. Kuka tahansa voi perustaa yrityksen ja esiintyä parturi-kampaajana, vaikka kyseessä on suojattu ammattinimike. Esiintyminen ammattilaisena, vailla ammatillista koulutusta, laskee koko ammattikunnan arvostusta sekä vääristää kuluttajien mielikuvaa alaa kohtaan. Kirjelmämme perustuu suureen huoleen hiusalan tulevaisuudesta. Tarkoituksemme on selvittää totuus halpapartureita koskevissa tukiasioissa ja samalla varmistaa, että yrittämisen mahdollisuudet ovat tasavertaiset kaikille hiusalalla toimiville yrityksille.

Tiedostamme, että kun esittää valituksen, on hyvä esittää myös korjausehdotus.

Ehdotuksemme on, että kaikki mahdolliset tuet ja huojennukset näiltä halpapartureilta poistetaan ja tilalle tarjotaan vuodeksi pakolliset kirjanpitäjäpalvelut näiden tukien sijasta. Kirjanpitäjän tehtävänä olisi huolehtia, että kaikki velvoitteet ja verot tulevat asianmukaisesti hoidettua ja kuitit olisivat asianmukaiset. Tämä auttaisi harmaan talouden kitkemisessä ja työntekijöiden oikea ja laillinen kohtelu myös varmistuisi.

Rahavirtojen liukumista ulkomaille olisi helppo valvoa. Luultavasti tämän jälkeen kukaan ei pystyisi hiuksia leikkaamaan 10:llä, tuskinpa edes 20:llä eurolla.

Tämä toisi lopulta enemmän verotuloja myös valtiolle ja opettaisi uusia yrittäjiä toimimaan Suomen lakien mukaisesti.

Table of Contents

Liity postituslistalle ja saat hyödyllistä tietoa.  

Liity nyt, niin saat suoraan sähköpostiisi ajankohtaista tietoa, uusimpia uutisia ja osallistut eri arvontoihin. 

Sisällysluettelo
Kerro kavereille:

Liity postituslistallemme ja pysyt mukana menossa

Kerro mitä mieltä olit artikkelista? Älä unohda valita “julkaise myös Facebookissa” laatikkoa, jotta tuttusikin näkevät artikkelin. 

Jaa