Selvityspyyntö parturi-kampaamoiden ilmoitusvelvollisuudesta

Sosiaalisessa mediassa on ollut keskustelua yrittäjien ilmoitusvelvollisuudesta ja mahdollisista ilmoitusmaksuista koskien ripsi- ja kulmapalveluita. Viranomaisilla on hyvin kirjavia käytänteitä asiaa koskien. Joillakin paikkakunnilla ei ripsien ja kulmien värjäämisestä ole tarvinnut ilmoittaa ja toisaalla taasen ilmoitus on tullut tehdä ja maksaa ilmoitusmaksu.

Olemme olleet yhteydessä terveystarkastajaan sekä Valviraan. Viranomaisten antama tieto ja ohjeistus on erittäin kirjavaa ja epäselvää. Toimintatavat ja valvonta eri paikkakunnilla ovat olleet erilaiset. Olemme lähettäneet viranomaisille selvityspyynnön valvonta- ja ilmoituskäytänteistä. Viranomaisilta tietoja pyydettäessä on ollut hämmentävää, kuinka eri tahot eivät itsekään ole tietoisia vastuistaan. Lue selvityspyyntö kokonaisuudessaan:

Arvoisa vastaanottaja,

Suomen Hiusyrittäjät on saanut yhteydenottoja kentältä, liittyen parturi-kampaamoissa tehtävien ripsien ja kulmien kestovärjäämiseen, sekä muotoiluun liittyvän ilmoituskäytänteen epäjohdonmukaisuuteen.

Alan ammattilaisten keskuudessa on aiheuttanut suurta hämmennystä eri paikkakunnilla olevat ohjeistukset ja käytänteet. Parturit ja kampaamot ovat jääneet pois ilmoitusvelvollisuuden piiristä vuonna 2017. Siitä huolimatta monet paikkakunnat ovat ohjeistaneet yrittäjiä tekemään ilmoituksen ennen liikkeen avaamista, vaikka varsinaista valvontaa ja tarkastuskäyntejä ei enää suoritetakaan.

Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763 edellyttää väestön ja yksilön terveyden ylläpitämistä ja edistämistä. Sen tarkoituksena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä ja vastuuttaa näiden asioiden parissa työskenteleviä ammattilaisia toimimaan oikein. Olemme ymmärtäneet, että valvontaa kohdennetaan hius- ja kauneudenhoitoalalla sellaisiin toimenpiteisiin, joissa aiheutuu asiakkaalle jonkinlainen terveydellinen riski. Tällä tarkoitetaan lähinnä ihon lävistämistä ja sen seurauksena olevaa infektiovaaraa. 

Lakiin viitaten, terveydensuojelun suunnittelusta ja valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja sen toimeenpanosta ja valvonnasta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu ohjata ja valvoa terveydensuojelua toimialueellaan sekä arvioida kuntien valvontasuunnitelmat ja niiden toteutuminen. Kunnan tehtävänä on huolehtia lain paikallisesta noudattamisesta ja valvonnasta.

Asian todellista laitaa tiedustellessamme, meitä ohjattiin viranomaiselta toiselle ilman, että olisimme saaneet tähän asiaan selkeää ja yhteneväistä ohjeistusta. Kunnan ympäristöviranomainen ohjasi meidät ottamaan yhteyttä valvontavirastoon ja valvontavirasto ohjasi ottamaan yhteyttä aluehallintovirastoon. On siis selvästi havaittavissa, että yhdelläkään tavoittamallamme viranomaisen edustajalla, ei ollut yhtenäistä ja selkeää ohjeistusta asiaan.

Viranomaisten antamien tietojen mukaan ripsien ja kulmien värjääminen sekä kulmien muotoilu katsotaan riskiksi, koska kulmien muotoilussa on mahdollisuus ihon rikkoutumiselle. Tätä ei kuitenkaan selvästi ilmoiteta missään. Parturi puolella ihon rikkoutumisriski on huomattavasti suurempi esimerkiksi parranajon yhteydessä. Parturit käyttävät työssään partaveistä muun muassa parranajoon sekä niskahiusten että pulisonkien siistimiseen ja terän pienikin lipsahdus saa aikaan ihon rikkoutumisen. Tässä ei kuitenkaan ole kyse tarkoituksenmukaisesta ihon lävistämisestä.

On tärkeää, että valtakunnallinen toimintamalli yhtenäistettäisiin ja yrittäjiä kohdeltaisiin tasapuolisesti nykyisen paikkakuntakohtaisen tulkinnallisuuden sijaan.

Esimerkiksi: Suomi.fi sivustolta Laukaan kunnan ohjeistuksessa (https://www.suomi.fi/palvelut/terveydensuojelulain-mukainen-ilmoitus-laukaan-kunta/1513b5ef-2b55-4073-8539-7e8245b9c473) mainitaan, että terveydensuojelulain mukainen ilmoitus tulee tehdä koskien kauneushoitoloita, tatuointi- ja solariumliikkeitä sekä muita huoneistoja, joissa käsitellään ihoa.

Parturi-kampaajat käsittelevät hiuspohjaa, joka on ihoa. Hiuspohja eroaa muusta ihosta vain siten, että siinä kasvaa voimakas karvoitus. Sama pätee myös partaan. Yleisesti voidaan tulkita, että tässä yhteydessä ihon käsittelyllä tarkoitetaan lähinnä ihon lävistämistä. Tätä kulmien muotoilu pinsetein ei ole, samoin kuin ei parranajokaan. Haava ja verenvuotoriski molempiin töihin kyllä liittyy, mutta tarkoituksen mukaista ihon lävistämistä niissä ei harjoiteta.

Niillä paikkakunnilla, joissa ripsien ja kulmien värjäystä muotoiluineen ei katsota ilmoitettavien toimenpiteiden joukkoon on ainakin yhdestä perusteeksi ilmoitettu se, että koska hiusala ei ole valvonnan alaisuudessa, tulisi tuon ilmoituksen jälkeen valvoa yrityksen koko toimintaa, ei vain ripsien ja kulmien osalta tapahtuvaa toimintaa. Siksi he ovat paikallisella tasolla katsoneet, että ripsien ja kulmien värjäys sekä muotoilu on jätetty pois ilmoitusvelvollisuuden piiristä.

Voidaksemme antaa alan ammattilaisille oikeanlaista ohjeistusta, haluamme saada selvyyden siihen, kuinka yrittäjien tulee jatkossa toimia. Tarvitseeko ilmoitusta tehdä? Tehdäänkö ilmoitus toiminnasta aina? Vai ilmoitus vain siinä tapauksessa, että yritys tekee ripsien ja kulmien värjäystä sekä muotoilua tai partakäsittelyitä?

Kaikilla paikkakunnilla ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Osassa ilmoituksen tekeminen on pakollista ja siitä veloitetaan ilmoitusmaksu. Lisäksi, kun yrityksissä käydään valvontakäynneillä, tulee yrittäjän maksettavaksi käyntimaksu. Tietoomme on tullut tapauksia, joissa samalla paikkakunnalla annettu ohjeistus on ristiriitaista eri yrittäjiä kohtaan: toinen on saanut ohjeistuksen tehdä ilmoitus, toiselle on sanottu sen olevan tarpeetonta.

Tarvitsemme tarkat ja yhteneväiset ohjeistukset siitä, kuinka parturi-kampaamoiden tulee jatkossa toimia, jotta voimme antaa kentälle oikeaa tietoa neuvonnan ja tiedottamisen yhteydessä.

Table of Contents

Liity postituslistalle ja saat hyödyllistä tietoa.  

Liity nyt, niin saat suoraan sähköpostiisi ajankohtaista tietoa, uusimpia uutisia ja osallistut eri arvontoihin. 

Sisällysluettelo
Kerro kavereille:

Liity postituslistallemme ja pysyt mukana menossa

Kerro mitä mieltä olit artikkelista? Älä unohda valita “julkaise myös Facebookissa” laatikkoa, jotta tuttusikin näkevät artikkelin. 

Jaa