Liiton Historia

Menneen vuosisadan alkupuolella alallamme vallinnut lähes täydellinen järjestäytymättömyys ja kaaos, jota oli omiaan lisäämään pitkälliseksi venynyt maailmansota maahamme saakka ulottuvine sivuilmiöineen, sai lopulta eräät valistuneet alan edustajat kutsumaan kokoon Liiton perustavan kokouksen 11.-12. marraskuuta 1917. 

Liitto varmistaa alan yrittäjien äänen kuulumisen!

Yhdistys on perustettu jo vuonna 1917 Suomen Kähertäjäliitto -nimisenä toimimaan parturi-kampaamoalan yrittäjien toimintaedellytysten turvaamiseksi ja alan toiminta- ja yrittämisympäristön kehittämiseksi sekä varmistamaan alan yrittäjien äänen kuuluminen jo erityisesti tuolloin ajankohtaisten elinkeinolainsäädännön ja työlainsäädännön säätämisen yhteydessä. 

Nykyään Suomen Hiusyrittäjien painostus- ja lobbauspolitiikka kohdistuu suoraan poliittisiin päätöksentekijöihin ja poliittisiin puolueisiin sekä työryhmä- ja komitea-asteelta hallitukseen ja eduskuntaan asti. 

Liitto toimii lausunnonantajana eri valtionhallinnon työryhmiin ja projekteihin päin. Suomen Hiusyrittäjät kertoo tätä kautta alan kannan eduskunnan säätäessä ja muuttaessa alaan vaikuttavaa lainsäädäntöä. 

Suomen Hiusyrittäjät ry toimii työnantajapuolen neuvottelijana alan työehtosopimusten solmimisessa ja työsuhderiitaisuuksien sovittelijana työntekijäjärjestön kanssa työpaikka- ja liittotasolla. 

Liitto toimii myös yhteistyössä kilpailu-, kuluttaja- sekä työsuojeluviranomaisten kanssa. Liitto on osallisena alan koulutuksen kehittämistyössä opetushallituksen ja opetusministeriön eri työryhmissä. 

Huipputasoista ammatillista ja liikkeenhoidollista koulutusta ja ajankohtaisseminaareja liitto järjestää jäsenilleen itse sekä yhteistyötahojen kanssa.

Tärkeitä merkkipaaluja ja tapahtumia 100 vuoden ajalta

15 Sep 2020
15 Sep 2020
”Halpaparturointi” selvityspyyntö

Olemme toimittaneet selvityspyynnön viranomaistahoille koskien halpaparturoinnin aiheuttamaa kilpailutilanteen vääristymistä. Selvityspyyntö on lähetetty ministeriöihin, Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, ELY-keskukseen, Poliisihallitukselle, Kelaan, Tasa-arvovaltuutetulle, Verohallinnolle sekä Maahanmuuttovirastoon.

01 Jan 2012
01 Jan 2012
Hiusmerkonomikoulutus

Yhteistyökumppaneiden kanssa erityisesti hiusalalle räätälöity merkonomikoulutus, joka alkuun tunnettiin nimellä “Saksien menestykseen”.  Vuosien saatossa lukuisat ammattilaiset ovat voineet kouluttautua paremmin yritystoimintaa ymmärtäviksi hiusalan osaajiksi.

01 Jan 2006
01 Jan 2006
Hiuspomokoulutus 2006-2008

Vain Suomen Hiusyrittäjien jäsenistölle tarkoitettu, työn- ja vuokranantajien koulutus. Koulutukselle saatiin EU-rahoitus ja näiden kolmen vuoden aikana valmistuikin tuntuva määrä hiuspomoja.

04 Jan 2006
04 Jan 2006
YSE Hius- ja kauneudenhoitoalan yleiset sopimusehdot

Hiusalan yrityksille tarkoitettu valmiit sopimusehdot sekä sopimuspohjat. Sopimusehtojen pohjalta on helppo laatia oman yrityksen toimintamalli sekä vuokra- tai sopimusyrittäjä sopimukset.

01 Feb 1958
01 Feb 1958
Kähertäjäopisto, myöhemmin Pivot Point -koulutuskeskus

Laadukkaan hiusalan koulutuksen ja kurssituksen turvaamiseksi perustettiin liiton toimitilojen yhteyteen kähertäjäopisto. Myöhemmässä vaiheessa tiloissa toimi Pivot Point koulutuskeskus, kouluttaen alalle sekä uusia ammattilaisia, että kurssittaen jo valmiita kampaajien Pivot Pointin saloihin.

01 Jan 1945
01 Jan 1945
Bränditaloyhteistyö

Maahantuojien, valmistajien ja jakelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö sai alkunsa kun liiton säännöt mahdollistivat alan bränditaloille kannatusjäsenyyden.

01 Aug 1923
01 Aug 1923
Hiusalan työehtosopimus 1923-2018

Hiusalan työehtosopimus oli ensimmäisiä työehtosopimuksia Suomessa. Se oli aikansa edelläkävijä ja laadittiin alunperin poistamaan alalta juomarahakäytäntö. Aikansa edelläkävijä Suomen Hiusyrittäjät olivat myös vuonna 2018, irtisanoessaan yhden kaikkien aikojen vanhimmista työehtosopimuksista. Uutta sopimusta ei ole neuvoteltu toistaiseksi.

01 Jan 1918
01 Jan 1918
Kähertäjä-lehti, nyk. Hiusuutiset

Opetusmateriaalista puhuttaessa ei ole unohdettava “Kähertäjän” merkitystä. Se alkoi ilmestyä v. 1918 lähtien aluksi kaksikielisenä ja jatkuen sitten vuodesta 1925 lähtien vain suomenkielisenä. Suomenkielisen osaston toimittajana toimi aluksi Kristian Marttinen ja ruotsinkielisen Ernst Ström. Lehden muututtua yksinomaan suomenkieliseksi jatkoi hra Marttinen yksin toimitustyötä aina vuoteen 1942 saakka, jolloin tehtävät otti vastaan Juhani Jaatinen, joka luovutti ne edelleen kirjailija Heikki Välisalmelle

Yhdistyksemme Uranuurtajia Vuosisadan Ajalta

Suomen Hiusyrittäjät ry:n puheenjohtajat, jotka ovat omalla osallaan tehneet nykyisen toimialaliittomme mahdolliseksi.

Kristian Marttinen
1917-1920
Guido Löfström
1920-1922 ja 1927-1928
Volter Rosberg
1922 - 1923
Uuno Kettunen
1923-1927
Oskari Katajainen
1928 - 1930
Lempi Kanerva
1930 - 1933 ja 1934 - 1956
Väinö Örn
1933-1934
Martta Laurén
1956-1967
Taina Saastamoinen
1967-1972
Kosti Heikkinen
1972-1976
Rauno Leinonen
1976-1979
Pentti Taavitsainen
1979-1982
Tellervo Suojanen
1982 - 1995
Pertti Turunen
1995 - 1999
Juhani Lehtonen
1999-2000
Arja Laurila
2000-2005
Kari Vatanen
2005 - 2006 ja 2009-2010
Ari Sandberg
2006 - 2009
Monica Paavilainen
2010-2018
Satu Kallio
2018 -