Alivakuuttamisen hinta, Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

YEL-maksujen suuruus herättää usein keskustelua. Siinä missä osa maksaa YEL:iä todellisen yritystulonsa mukaan, useat mikroyrittäjät maksavat minimi YEL:iä joko pakon sanelemana tai omasta tahdostaan. Työeläke – lehdessä (2 / 2020) kerrotaan, että vaikka suomalaisten keskipalkka on noussut, on yrittäjien keskimääräinen vakuutettu työtulo pienentynyt.

Myös Työeläkeyhtiö Elo on kirjoittanut, että joka kolmas yrittäjä on määritellyt YEL-tulonsa niin alas, ettei se takaa riittävää turvaa työttömyyden tai eläkeajan varalle (https://yrityksen-perustaminen.net/yel-vakuutus/.)

Yrittäjän eläkemaksut vaikuttavat muuhunkin kuin yrittäjän eläkkeeseen. Se määrittelee myös muut sosiaaliturvat kuten yrittäjän sairaus -ja vanhempainpäivärahan. Maksettu summa määrittelee yrittäjälle maksettavan toimeentulon silloin, kun liiketoiminta päättyy tai vähentyy sairauden, työttömyyden tai ikääntymisen vuoksi.

Miksi oma YEL-tulo asetetaan niin alakanttiin?

Yrittäjien tulot vaihtelevat ja YEL:n jatkuva muuttelu voidaan kokea hankalaksi ja raskaaksi. Tulot arvioidaan mieluummin alakanttiin, jotta yrittäjäeläkemaksut eivät olisi kohtuuttomat tuloihin nähden. Osalle ei ole välttämättä täysin selkeää, mihin kaikkiin sosiaaliturviin YEL- maksu vaikuttaa. Kuluissa halutaan säästää tai eläkeikä voi nuoremmilla tuntua vielä liian kaukaiselta. 

Kauppalehdessä (93 / 2020) mainitaan, että noin puolet yrittäjistä kokee epäluottamusta eläkejärjestelmää kohtaan.

Osa yrittäjistä huolehtii eläketurvastaan muilla keinoilla, kuten asunto- ja osakesijoituksilla ja vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Tärkeää ja oleellista kuitenkin on, että yrittäjän riskien hallinta on ajantasainen ja hän ennakoi mahdolliset skenaariot omat yritystoiminnan äkillisestä rajoittumisesta tai päättymisestä. Onhan YEL:n maksu riski niin maksajalle kuin maksun saajallekin. 

Taloustaidossa (2018) mainitaankin, että YEL:iä rahoittavat yrittäjät ja valtio ottavat riskin siitä, millainen työura vakuutuksen ottajalle muodostuu. Eläkettä maksetaan koko loppuelämä, vaikka vakuutetun työura katkeaisi varhain työkyvyttömyyteen eikä vakuutusyhtiö siten saisi enää YEL-maksuja yrittäjältä. 

Vakuutetun eläessä, vaikka 100-vuotiaaksi, hän voi saada maksuihin perustuvaa eläkettä esimerkiksi 40 vuotta. Vakuutetuilla on toki myös omat riskinsä. Mikäli yrittäjä kuolee lähellä eläkeikää, maksetut YEL-maksut jäävät vakuutusyhtiölle (https://www.taloustaito.fi/Rahat/iso-vai-pieni-yel-maksu/#99dcf1cb.)

Eläkeiän varhentuessa tai äkillisen pitkän sairasloman tapahtuessa, YEL-tulojen arviointi liian alakanttiin muuttuu suureksi riskiksi. Vuonna 2019 loppupuolella alkanut koronapandemia on opettanut puskurirahaston merkitystä äkillisissä taloudellisissa muutoksissa. Yrittäjien työttömyysturva toi hetkittäisesti helpotusta alentuneisiin tuloihin, mutta on huomioitava, ettei työttömyysturva kerrytä eläkettä.

Mikäli omaa riskien hallintaa ja hajauttamista haluaa tehdä muutoin kuin YEL-maksuilla, on hyvä tehdä tarkka suunnitelma sekä laskelma oman eläkkeen kerryttämisestä.

elämän eri osa-alueita noppa muodossa
Kuva: Getty Images

Tässä muutama käytännön malliesimerkki:

Jos vuonna 2002 syntynyt yrittäjä maksaa Yel-vakuutusmaksua 24 000 €:n vuositulon mukaisesti. Hän maksaa Yel-vakuutusta 482 €/kk tai aloittavana yrittäjänä ensimmäiset neljä vuotta 376 € (alennus 22 %).

Jäädessään sairaspäivärahan varaan hän saa korvausta 1400 € /kk, työttömänä peruspäivärahaa 724 €/kk tai ansiopäivärahaa 1298 €/kk, äitiys- tai isyyslomalla vanhempainpäivärahaa 1400 €/kk. Alin eläkeikä olisi 68 v 4 kk ja silloin hän saisi eläkettä 2427 €/kk ja tavoite-eläkeiässä 70 v eläkkeen suuruus olisi 2740 €/kk.

Otetaan rinnalle vuonna 1976 syntynyt yrittäjä, joka maksaan Yel-maksua nyt 18 000 €:n vuositukon mukaisesti. Kyseinen yrittäjä on aina maksanut alimitoitettua Yel maksua. Tähän mennessä kertynyttä eläkettä on 475 €/kk.

Hän maksaa Yel-vakuutusmaksua 362 €/kk. Sairaspäivärahan suuruus on 1050 €/kk, työttömyyden kohdalla peruspäiväraha 724 €/kk tai ansiopäiväraha 1073 €/kk ja äitiys- tai isyysloman aikainen vanhempainpäiväraha 1050 €/kk.

Malliesimerkkien laskelmien pohjalta voidaan todeta, että yel-vakuuttamisessa pitkäjänteisyys ja vakuuttaminen riittävästä summasta, ovat oleellisessa osassa karttuvaa eläkettä. Mikäli sijoittaminen ja riskien hajauttaminen on hoidettu oikein, voidaan eläkevakuuttamisen summia mahdollisesti keventää.

Yrittäjän tulisi huolehtia omasta eläkevakuuttamisesta samoin, kun siitä huolehdittaisiin silloin, jos hän olisi palkkatyöntekijänä. Ymmärrettävää on se, että nykyinen järjestelmä jättää yrittäjän väistämättä aina heikommalle eläketurvalle palkkatyöntekijään verrattuna, ja sitä suuremmalla syyllä yrittäjän tulee huolehtia itse riittävästä eläketurvastaan.

Kyseiset laskelmat on tehty vakuutusmaksulaskurilla osoitteessa: www.ilmarinen.fi/yrittaja/yrittajan-elakevakuutus/yel-laskuri/

Kuuntele luento eläkejärjestelmästä, YEL:stä ja yrittäjän työttömyysturvasta! Yrittäjän työttömyysturvasta kertoo Teemu Ariluoma Yrittäjä kassasta (SYT). Keskustelemme myös YEL-maksuista, hiusalalla toimivien yrittäjien keskimääräisistä eläkkeistä, YEL-maksujen vaikutuksista eläkkeeseen sekä muuhun toimeentuloon silloin, jos yrittäjälle tapahtuu jotakin. YEL-vakuuttamisesta on puhumassa vakuutusyhtiö Ilmarisen yhteyspäällikkö Minna Palomurto sekä yleisesti eläkejärjestelmästä ja -kertymistä eläketurvakeskuksen edustaja Barbro Lillqvist.

Katso tallenne: https://attendee.gotowebinar.com/recording/3948218027097188865

(https://yrityksen-perustaminen.net/yel-vakuutus/.) Luettu 8.5.2020

(https://www.taloustaito.fi/Rahat/iso-vai-pieni-yel-maksu/#99dcf1cb Luettu 8.5.2020

Työeläke 2 / 2020 Luupin alla

Kauppalehti 18.5.2020

Table of Contents

Liity postituslistalle ja saat hyödyllistä tietoa.  

Liity nyt, niin saat suoraan sähköpostiisi ajankohtaista tietoa, uusimpia uutisia ja osallistut eri arvontoihin. 

Sisällysluettelo
Kerro kavereille:

Liity postituslistallemme ja pysyt mukana menossa

Kerro mitä mieltä olit artikkelista? Älä unohda valita “julkaise myös Facebookissa” laatikkoa, jotta tuttusikin näkevät artikkelin. 

Jaa