Asiaa työehtosopimuksesta

Hiusalalla on ollut paljon keskustelua työehtosopimuksesta. Hiusalan työehtosopimus päättyi 2018, koska sopijaosapuolet eivät löytäneet yhteistä palkkaratkaisua ajallaan. Hiusyrittäjiltä usein kysytäänkin, miksei neuvotteluita aloiteta uudelleen.

Yleissitova vai normaalisitova?

Puhuttaessa työehtosopimuksista, törmää käsitteisiin yleissitova tai normaalisitova työehtosopimus. Miten nämä eroavat toisistaan ja mitä näiden sopimuksien laatimiseen vaaditaan?

Asian avaamiseksi, on hyvä lähteä liikkeelle perustermistöstä. Työehtosopimus (myöhemmin Tes) voidaan solmia joko työnantaja- ja työntekijäliiton välillä (sitoo kaikkia alalla toimivia) tai suoraan yksittäisen työnantajan ja työntekijöitä edustavan liiton välillä (sitoen tällöin vain sopijaosapuolia). Tes on sopimus, jossa määritellään työnantajan ja työntekijän velvoitteet sekä työsuhteen aikana että sen päättyessä. Sen avulla voidaan sopia työntekijöille muun muassa lainsäädäntöä paremmat ehdot ja minimipalkat. Jokainen työnantaja voi sopia työntekijöidensä kanssa myös Tessiä paremmat ehdot, mutta lainsäädäntö ja Tes yhdessä määräävät minimin, jota ei voi alittaa.

Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa sitä, että sitä noudattavat kaikki alalla toimivat (sekä järjestäytyneet että järjestäytymättömät) työnantajat. Yleissitovuuden ehtoina on, että sitä ei ole rajattu alueellisesti (on valtakunnallinen), sopimuksen tulee olla voimassa asianomaisella alalla sekä työehtosopimus on edustavana pidettävä. Edustavana pitäminen tarkoittaa sitä, että kaikista kyseisen alan palkkasuhteessa olevista työntekijöistä n. 50 % on työsuhteessa sellaisen työnantajan yrityksessä, jotka ovat sidottuja lain mukaan työehtosopimukseen. Toisin sanoen, näiden työnantajien tulisi olla järjestäytyneitä, eli sopijjaosapuolena olevan työnantajaliiton jäseniä. Mikäli ehdot täyttyvät, sopimus voidaan hakea yleissitovuuden piiriin. Sopimuksen vahvistaa Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta. Lautakunta julkaisee hyväksymänsä yleissitovat työehtosopimukset Finlexissä.

Normaalisitova työehtosopimus solmitaan yhdistysten kesken ja sitä noudattavat vain sopimuksen tehneet osapuolet. Tällöin Tes koskee vain sopimuksen solmineiden osapuolien olemassa olevia, uusia liittyviä ja sopimuksen kirjoittamisen jälkeen eroavia jäsenyrityksiä sekä heidän työntekijöitään.

allekirjoittaja
Kuvituskuva.

Miksei hiusalalle saada yleissitovaa työehtosopimusta?

Yleissitovan työehtosopimuksen laatiminen vaatisi sitä, että liittoon kuuluvat työnantajat työllistäisivät yhteensä n. 50 % koko alan työntekijöistä. Tällä hetkellä tämä edellytys ei toteudu. Suomen Hiusyrittäjien liiton jäsenistöön kuuluu vain pieni osa alan työnantajista. Suurin osa jäsenistöstä on henkilöjäseniä (toimivat vuokratuolilla / sopimusyrittäjänä / yksin omassa liikkeessä) tai vuokranantajia.

Kokonaisuudessaan kaikista alalla työskentelevistä yrittäjistä vain n. 5 % kuuluu Suomen Hiusyrittäjiin ja heistä vain murto-osa on työllistäviä työnantajia. Jäsenten alaisuudessaan työskentelevien työntekijöiden määrä ei ole enää vuosiin riittänyt yleissitovuuden edellyttämiin määriin. Viimeiset voimassaolovuotensa Tes oli yleissitova vain siksi, koska sopijaosapuolilla on niin pitkä yhteinen neuvotteluhistoria, että sen katsottiin olevan riittävän painava peruste yleissitovuuden vahvistamiseksi.

Työehtosopimuksen laatimiseen vaaditaan aina kaksi osapuolta. Työantajaliitto ei voi vain päättää työehtosopimuksen neuvottelusta yksin. Neuvottelujen starttaaminen vaatii aina molempien sopijapuolien aikeen, riittävän edustavuuden sekä lainmäärittelemien vaatimusten täyttymisen. Neuvottelujen käynnistymisen jälkeen alkaa pitkä prosessi, jossa jokainen työsuhteisiin liittyvä laki ja niihin haluttava muutokset käydään läpi ja neuvotellaan molempia osapuolia tyydyttäväksi ratkaisuksi. Neuvottelut ovat paljon aikaa ja voimavaroja vaativia. Ne edellyttävät halua ja taipumista molemmilta osapuolilta. Lähes aina molempien osapuolien on luovuttava jostakin tavoitteestaan, saavuttaakseen jonkin toisen tavoitteen. Neuvotteluissa käydään siis eräänlaista vaihtokauppaa lakia parempien oikeuksien, velvollisuuksien, etujen ja toimintasääntöjen sopimiseksi.

parturikampaaja
Kuvituskuva.

Entä kun ei ole sitä Tessiä?

Työntekijöitä palkatessa ja sopimuksia laatiessa on hyvä huomioida molemminpuolinen etu. Hyvin ja tarkkaan laadittu sopimus on selkeä ja oikeudenmukainen. Sopimus antaa molemminpuolista turvaa ja ohjeistusta käytännön arkeen sekä ristiriitatilanteisiin. Sopimuksia tehdessä kannattaa konsultoida tahoja, joilla on ymmärrystä ja lakitietoa sopimuksien laatimisesta. Lisäksi tulee huomioida, että kaikissa sopimuksissa on aina kyseisen dokumentin laatijan omistusoikeus ja sopimuksen luvaton käyttö ei ole sallittua. Mikäli sopimuspohjia etsii nettisivuilta, tulee sopimuspohjan käyttöoikeudet selvittää tarkoin. Oikeaoppisten sopimuksien laatimisessa käytetään usein esimerkiksi lakimiestä tai muuta asiantuntijaa apuna, jolloin sopimuspohjan laatimiseen käytetään myös rahaa. Tämänkään vuoksi sopimukset eivät usein ole vapaassa käytössä.

Suomen Hiusyrittäjien työnantajajäsenille on käytössään lakimiehen kanssa yhteistyössä laadittu työsopimus sekä siihen kuuluva sopimusneuvonta. Noudatamme aina voimassa olevaa lainsäädäntöä ja haastavimmissa tilanteissa konsultoimme lisäksi hiusalaan erikoistunutta lakimiestä.

Lähteet:

Table of Contents

Liity postituslistalle ja saat hyödyllistä tietoa.  

Liity nyt, niin saat suoraan sähköpostiisi ajankohtaista tietoa, uusimpia uutisia ja osallistut eri arvontoihin. 

Sisällysluettelo
Kerro kavereille:

Liity postituslistallemme ja pysyt mukana menossa

Kerro mitä mieltä olit artikkelista? Älä unohda valita “julkaise myös Facebookissa” laatikkoa, jotta tuttusikin näkevät artikkelin. 

Jaa