Sopimusyrittäjyys vs. vuokratuoli

Teksti: Marja Pahkala, toiminnanjohtaja Suomen Hiusyrittäjät ry

Kuva: Getty Images

Moni pohdiskelee, että mitä eroa on sopimusyrittäjyydellä ja vuokratuolilla toimimisessa. Nopeasti ajateltuna saattaa tuntua, että ei mitään, sillä nehän ovat molemmat yrittäjänä toimimista ja vuokralla olemista toisen tiloissa. Näinhän se on, mutta tarkemmin ajateltuna vuokratuolilla toimiminen ja sopimusyrittäjyys eroavat toisistaan ainakin jossain määrin. Käytännössä molemmat toimintamuodot kuuluvat sopimusyrittäjyyteen. Kyse on tuolin vuokraamisesta toiselta yrittäjältä omaksi työpisteeksi, mutta millaisilla eroilla / ehdoilla?

Sopimusyrittäjyys sanana tarkoittaa kahden yrittäjän välistä, yhteiseen sopimukseen perustuvaa yhteistoiminnassa suoritettavaa yrittäjyyttä. Siinä molemmat osapuolet vastaavat omista velvoitteistaan. Yhteisellä toiminnalla säästetään yritysten toimintakuluissa, helpotetaan esimerkiksi työtaakkaa, liikkeen aukioloaikoja, henkilökohtaisia työtuntimääriä, lomia ja ruuhkahuippuja, kun tekijöitä on useampia samoissa tiloissa. Kirjallisella sopimuksella sovitaan tarkemmista yksityiskohdista ja määritellään yhteistoiminnan ehdot.

Karkeasti eroteltuna vuokratuolin ja sopimusyrittäjyyden erot ovat seuraavat:

  • vuokratuolissa on kiinteä vuokra, sopimusyrittäjällä prosentuaalinen liikevaihtoon perustuva vuokra
  • vuokratuolilaisella on omat ainevarastot, sopimusyrittäjällä tekniset aineet kuuluvat vuokraan
  • vuokratuolilainen voi joutua maksamaan erikseen esim. omasta maksupäätteestä ja osallistua liikkeen kuluihin (tai hankkii jopa omat laiteet), sopimusyrittäjällä nämä kuuluvat yleensä vuokraan

asiakas parturikampaajalla
Kuva: Getty Images

Sopimusyrittäjyys

Helpoimmillaan sopimusyrittäjyys kattaa kaiken. Sopimukseen kuuluvat kassa- ja ajanvarausohjelmistojen käyttöoikeudet, tekniset ammattituotteet, liikkeen puhelin- ja nettiliittymän käyttöoikeus, lehtitilaukset, markkinointi, some-alustat, pyykkihuolto, siivouspalvelut, jne. Käytännössä siis kaikki muu, paitsi henkilökohtaiset työvälineet. Tämä tarkoittaa sitä, että tällöin myös vuokranantajalle maksettava prosentuaalinen vuokraosuus liikevaihdosta on suurempi, kun suppealla sopimuksella toimivan sopimusyrittäjän. Suppeimmillaan sopimusyrittäjyys on hyvin lähellä vuokratuolilaisuutta, erona lähinnä vain se, että vuokra maksetaan edelleen prosentteina liikevaihtoon perustuen. Tällöin vuokraprosentti on luonnollisestikin pienempi.

Vuokratuoli

Vuokratuolilaisuudessa vuokralainen maksaa kuukausittain kiinteää vuokraa, riippumatta hänen tekemästään työmäärästä tai liikevaihdosta. Se mitä vuokra sisältää, voidaan määritellä yhtä yksilöllisesti, kun sopimusyrittäjyydessäkin ja luonnollisesti myös vuokra määräytyy sen mukaisesti. Suppeimmillaan, vuokratuolilainen maksaa vain tuolin vuokraamisesta ja tämän lisäksi hänelle tulee maksettavaksi osuus kaikista muista liikkeen kuluista (kuten sähkö, vesi, markkinointi, lehdet, puhelin, netti jne.) sovitun mukaisesti. Kokonaiskuvassa se, mikä tuntui ensin edulliselle vaihtoehdolle, muuttuukin pian työlääksi laskemiseksi. Tämä sopii hyvin sellaiselle, joka haluaa itse hallinnoida ja kontrolloida kuluja mahdollisimman tarkasti.

Sopimuksia on varmasti yhtä monimuotoisia, niin kuin on sopijaakin. Jokaiselle räätälöidään yleensä parhaiten omaan toimintaan soveltuva sopimus. Sisällöllisesti sopimuksen sisältö voi olla hyvinkin suppea tai kaikenkattava. Tärkeintä on oivaltaa, että se mitä sopimukseen ei ole kirjattu, sitä ei ole sovittu.

Valmiilla sopimuksella helppoutta sopimiseen

Suomen Hiusyrittäjät on laatinut Hius- ja kauneudenhoitoalojen Yleiset sopimusehdot (Yse 2017). Ysen on tarkoitus luoda alalle yhteiset toimintaraamit ja niiden kautta helpottaa yrittäjien välisten sopimusten solmimista. Ysessä ei tavoitella yksittäisen yrittäjän etua, vaan ajatellaan sopijaosapuolia saman arvoisina yrittäjinä ja pyritään solmimaan alan kannalta hyvien tapojen mukaisia ja taloudellisesti kaikkia osapuolia kannattavia sopimuksia.

Ysessä on tarkasti avattu sopimuksessa olevia kohtia ja sopimusta voi täydentää vielä oman yrityksen yksilöidyillä ehdoilla. Yseen kuuluu kahdeksansivuinen sopimusvihkonen sekä valmiit sopimuskaavakkeet. Suomen Hiusyrittäjien yritysjäsenet saavat Ysen sekä siihen liittyvän neuvonnan osana jäsenpalveluitaan. Muille, kuin Suomen Hiusyrittäjien jäsenille, Yse on ostettavissa hintaa 100 €. Hinta ei sisällä neuvontapalveluita.

PS: Neuvontaamme kannattaa hyödyntää jo uuden sopimussuhteen suunnittelu- ja solmimisvaiheessa. Jo allekirjoitettu sopimus on aina hyväksytty ja sitä ei voi enää allekirjoituksen jälkeen yksipuolisesti muuttaa. Sopimuksien tarkistuttaminen kuuluu Hiusyrittäjien jäsenetuihin.

Table of Contents

Liity postituslistalle ja saat hyödyllistä tietoa.  

Liity nyt, niin saat suoraan sähköpostiisi ajankohtaista tietoa, uusimpia uutisia ja osallistut eri arvontoihin. 

Sisällysluettelo
Kerro kavereille:

Liity postituslistallemme ja pysyt mukana menossa

Kerro mitä mieltä olit artikkelista? Älä unohda valita “julkaise myös Facebookissa” laatikkoa, jotta tuttusikin näkevät artikkelin. 

Jaa