Muutama sana markkinoinnista osa 3

Sissimarkkinointi

”Yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia mainoksista ei myy juuri mitään” – David Ogilvy 

Usein markkinointi ja mainonta termit herättävät monissa negatiivisia ja kielteisiä tuntemuksia. Tämä on todennäköisin seuraus spammauksesta (sähköpostiin saapuvat ei-toivotut mainokset), telemarkkinoinnista (koti- ja vapaa-ajan puhelimiin soitetut ei-toivotut myyntipuhelut), sekä mainonnan määrän lisääntymisestä. 

Jatkuva mainonta on saanut ihmiset varuilleen sitä vastaan. Kuinka siis markkinoida asiaan negatiivisesti suhtautuvalle kohderyhmälle?

Muihin markkinoinnin teorioihin verrattuna sissimarkkinointi on uusi. Sissimarkkinoinnin periaatteiden hyödyntäminen sopii erityisen hyvin pienille tai keskisuurille yrittäjävetoisille yrityksille. Sissimarkkinointi –termi on suora käännös yhdysvaltalaisen Jay Conrad Levinsonin kehittämästä markkinoinnin suuntauksesta (Guerrilla Marketing). 

Jayn mukaan sissimarkkinointi tarkoittaa epätavallisilla keinoilla tehtävää markkinointia, joilla pyritään saavuttamaan perinteisiä tavoitteita. Toinen käsitteenmäärittelylausahdus on myös ”minimipanoksella maksimitulokset”. Tuloksella tarkoitetaan nimenomaan luotettavasti mitattavaa, ”viivan alle” jäävää tulosta. Näihin tuloksiin voidaan myös luokitella aidosti tuotteesta kiinnostuneiden henkilöiden yhteystiedot, ei niinkään tuotteen tunnettavuutta tai muuta perinteisen markkinoinnin mahdollista tavoitetta kuten näkyvyyttä.

Jokaiselle jotakin

Sissimarkkinointikäsitteen laajuuden vuoksi on tulkintoja varmasti yhtä monta kuin tulkitsijaakin. Koska sissimarkkinoinnin keinoja käyttävä markkinoija (sissimarkkinoija) käyttää laajasti samoja markkinoinnin työkaluja kuin massamarkkinoija (perinteisiä, ison rahan markkinointikeinoja käyttävä markkinoija), vaikeuttaa se julkisuuteen nousseissa tapauksissa erottamisen perinteisen markkinoinnin ja sissimarkkinoinnin välillä. 

Julkisuudesta tuttujen kampanjoiden on usein tarkoitus hätkähdyttää ihmisiä. Tällainen markkinointi ei kuitenkaan ole uutta ja näille toimenpiteille on oma termistönsä.

Sissimarkkinoijalla on käytössään lukemattomia keinoja tuottaa edullista tai jopa ilmaista, mutta ennen kaikkea tehokasta markkinointia. Osa näistä välineistä on sellaisia, joita ei aina edes nähdä markkinointina; kun joku näkee vain käyntikortin, sissimarkkinoija näkee ilmaista mainostilaa.

Sissimarkkinoinnin ydin on pieniä asioita, yksityiskohtia, jotka vain on mietitty uudella tavalla, ja toteutettu tehokkaammin. Kun sissimarkkinoija toteuttaa markkinointiaan on avainasemassa oma asiakaskunta, sillä sissimarkkinoija käyttää mielellään suoramarkkinoinnin oppeja.

Sissimarkkinoinnin laajuus ja monipuolisuus kuitenkin vaikeuttaa sen selkeää luokittelua. Kulttuurieroista johtuen amerikkalaisessa kirjallisuudessa esiintyvä sissimarkkinoinnin hehkuttaminen tuntuu suomalaisesta lähinnä huvittavalta ja epäuskottavalta. Kotimaisten lähteiden mukaan taas saa sen käsityksen, että kaikki hyvä markkinointi ja onnistuneet mainoskampanjat ovat sissimarkkinointia.

”Pienet äänet pitävät ääntä, suuret vaikenevat”

Kun rakennat uutta yritystä, tai jo olemassa olevalle yritykselle uutta tuotetta tai palvelua, kannattaa aloittaa pienestä. Silloin tulet testaamaan järjestelmiä ja samalla poistamaan virheitä omista toiminnoista. Jos aloitat suurella kampanjalla, voivat myös virheet olla suuria ja moninkertaistua yritykselle. 

Sissimarkkinointikampanjaa rakentaessa kannattaa valita kaikista mahdollisista keinoista niin monta, kuin vain pystyy hoitamaan. Tärkeintä on seurata tarkoin eri keinojen menestystä, ja seurannan avulla pystyt karsimaan toimimattomia keinoja ja painottaa toimiva keinoja, sekä apuvälineitä. Sopivat välineet löydettyäsi, tulee niitä käyttää järjestelmällisesti.

Menestymisen edellytysten selvittämiseksi ja itseluottamuksen lisäämiseksi on kannattavaa tutkia tarkoin oma liiketoimintaympäristö; markkinat, tuote ja palvelu, kilpailutilanteet, asiakkaat, mahdollisuudet, hyödyt joita voi asiakkaille tarjota ja mahdolliset kumppanit niin markkinoinnissa kuin muussakin yritystoiminnassa.

Asiakkaille tarjottavat hyödyt ovat yksi tärkeimmistä osa-alueista. Hyödyistä kannattaa laatia lista yhteistyössä henkilöstön ja vaikkapa yhden luottoasiakkaan kanssa. Näistä hyödyistä kannattaa vielä nostaa esille se hyöty, jota kilpailijoilla ei ole.

Kuinka?

Sissimarkkinoinnissa päätyökalu on usein provosointi. Tämä voi olla kuitenkin sissimarkkinoijalle se haastavin kulmakivi, mielipiteitä kun on monia ja kaikki on suhteellista. On hyvä pitää mielessä, että tällä markkinointikeinolla ei ole rajoja. Pääasia on lentää pää pilvissä, käyttää mielikuvitusta ja luovuutta kohderyhmän mielenkiinnon herättämiseksi. Sissimarkkinoinnin tavoite myynnin kasvattamisen ohella on vaikuttaa ihmisten tunteisiin vahvasti, jopa hieman ärsytystä herättäen.

Sissimarkkinoinnin hienous piileekin siinä, että sen toteuttamiselle ei ole yhtä määriteltyä suunnitelmaa tai kaavaa. Sissimarkkinointi syntyy innovatiivisuudesta, luovuudesta ja mielikuvituksesta. Kun sissimarkkinoija onnistuu ja saa hyödynnettyä ideansa oikealla tavalla, saattaa se tavoittaa kohderyhmän silmänräpäyksessä ja kasvattaa myyntiä huomattavasti.

Lähteet:

Guerrilla  Marketing  Association.  Sissimarkkinoinnin  käsite. Saatavissa http://www.gmarketing.com

Levinson, Jay Conrad 1998. Guerrilla Marketing. Boston, New York. Houghton Mifflin Company. 

Levinson, Jay Conrad & Godin, Seth 1994. The Guerrilla Marketing Handbook. Boston, New York. Houghton Mifflin Company. 

Parantainen, Jari 2005. Sissimarkkinointi. Helsinki. Talentum.

Table of Contents

Liity postituslistalle ja saat hyödyllistä tietoa.  

Liity nyt, niin saat suoraan sähköpostiisi ajankohtaista tietoa, uusimpia uutisia ja osallistut eri arvontoihin. 

Sisällysluettelo
Kerro kavereille:

Liity postituslistallemme ja pysyt mukana menossa

Kerro mitä mieltä olit artikkelista? Älä unohda valita “julkaise myös Facebookissa” laatikkoa, jotta tuttusikin näkevät artikkelin. 

Jaa