Muutama sana markkinoinnista osa 2

Brändi = imago + maine

Nykyisin puhutaan paljon yrityksen imagosta ja brändäämisestä. Brändäämisen avulla imagoa pyritään muokkaamaan tietoisesti ja yritys luo imagostaan haluamansa kaltaisen. Brändääminen ei kuitenkaan ole aivan niin helppoa ja nopeaa kuin voisi ensikuulemalta ajatella. Se saattaa olla jopa vuosien työn tulos. 

Digitalisoituminen on vaikuttanut yritysten brändäämiseen ja imagon luomiseen niin positiivisesti kuin negatiivisesti. Yrityksen henkilökunta voi puhua epävirallisesti yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista, omasta asiantuntijuudestaan ja roolistaan yrityksessä esimerkiksi Facebookissa. Tämä on johtanut siihen että ihmisistä on tullut uskottavampia viestijöitä kuin yrityksistä.

Usein jatkuva mainonta Facebook-seinällä on kasvotonta ja persoonatonta viestintää. Ihmiset kaipaavat inhimillisyyttä ja persoonaa sen osaamisen, näkemyksen ja kokemuksen lisäksi. Tällöin voidaankin puhua henkilöbrändäyksestä. Tästä hyvä esimerkki on some-vaikuttajien voima tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa. Meillä kaikilla on henkilöbrändi, halusimme tai emme. Se on muiden käsitys meistä ja osaamisestamme.

Kysymys kuuluu, haluammeko hyödyntää sitä? 

Erotu joukosta

Toimivat kotisivut ja selkeät, aktiiviset sosiaalisen median kanavat ovat edelleen vahvin imagon luoja. Lähes jokaisella länsimaissa toimivalla yrityksellä on omat kotisivut ja usein kotisivut luovat ensivaikutelman yrityksestä potentiaaliselle asiakkaalle tai yhteistyökumppanille. Jokaisen kanavan ja kotisivujen tulee luoda yrityksestä ammattimainen kuva ja suosia samaa linjaa, jolloin mielikuva ja imago yrityksestä vahvistuvat.

Yrittäjän on hyvä pitää huolta siitä, että sivujen teksti ja kuvat ovat ammattimaisia ja houkuttelevia. Sivujen tulisi toimia moitteettomasti myös mobiilisti. Pyri erottumaan kilpailijoista positiivisella tavalla. Korosta kotisivuilla yrityksen vahvuuksia ja luo kuva asiantuntevasta ja asiakaslähtöisestä toiminnassa.

Nettiajanvaraus, tuotteet ja palvelut nettisivujen kautta ovat suuressa suosiossa ja tuovat lisäarvoa yrityksellesi, sekä madaltavat asiakkaan kynnystä ostaa tuotteita ja palveluita. Tällaisilla lisäominaisuuksilla tuotteiden saatavuus paranee ja yritys vastaa asiakkaiden tarpeisiin paremmin ja tehokkaammin. Jos nettisivujen työstäminen ja kaikki muu digitaalinen markkinointi, sekä visuaalisen ilmeen luominen vaikuttavat haastavilta on aina varteenotettavana vaihtoehtona ammattilaisen apu.

Avaintekijä imagon ja oikeanlaisen mielikuvan luomisessa on yrityksen logo. Logon olisi hyvä erottua muista, kuvata yrityksen toimialaa ja olla hillitty mutta mielenkiintoinen. Logon luomisen voi jättää myös ammattilaisen vastuulle. Nykypäivänä on paljon ammattilaisia, joiden kanssa yhteistyö logon suunnittelussa sujuu moitteettomasti. Hyvän logon avulla yritys jää helposti ihmisten mieliin ja potentiaaliset asiakkaat sekä yhteistyökumppanit osaavat yhdistää sen yrityksen tuotteisiin ja itse yritykseen. 

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelua ei voi liikaa korostaa yrityksen imagoa luotaessa. Jos yrityksen toiminta on asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa, vaikuttaa tämä helposti yrityksen imagoon positiivisella tavalla. Tämän vuoksi asiakaspalveluun ei voi koskaan panostaa liikaa. Jos asiakaspalvelu hoidetaan toissijaisena, vaikuttaa tämä helposti erittäin negatiivisella tavalla yrityksen imagoon ja asiakkaat voivat äänestää jaloillaan. 

On todistettu, että asiakkaat antavat helpommin huonoa kuin hyvää palautetta ja huono palaute myös leviää helpommin ja nopeammin kuin hyvä. Huono asiakaspalvelukokemus voi helposti aiheuttaa yllättävää tuhoa yrityksen imagolle. Jo yhdenkin asiakkaan erityisen huono kokemus voi pienellä paikkakunnalla vaikuttaa pienen yrityksen toimintaan todella negatiivisesti. Tämän vuoksi on asiakaspalvelu kaiken a ja o ja usein menestyvän yrityksen siemen.

Sisällöntuotto

Yrityksen imagoa ja mielikuvia voidaan vahvistaa myös käyttämällä erilaisia sosiaalisen median kanavia. Monet yritykset ovat erittäin aktiivisia useilla sosiaalisen median kanavilla. Suosituin sosiaalisen median kanava on edelleen Facebook. 

Facebookin ja Instagramin avulla yritys voi luoda tapahtumia, ryhmiä, kyselyitä ja markkinoida helposti ja edullisesti segmentoidulle asiakaskunnalle.

Sosiaalisen median kanavia käytettäessä on kuitenkin äärimmäisen tärkeää kiinnitettävä huomiota siihen, millaista sisältöä yritys kanavillaan julkaisee ja millaisen kuvan nämä kanavat yrityksen toiminnasta luovat. 

Sisällöntuotto on aikaa vievää ja useat yritykset käyttävät ammattilaista, joka osaavat kaikki pelikuviot.  Yritykset ovat ottaneet sosiaalisen median kanavat osaksi markkinointiviestintää, mutta on hyvä muistaa että pelkkä kanava ei riitä viestin välittämiselle.

Selaajien ehdoilla

Kauneusalalla tulisi keskittyä suunnittelemaan sisällöntuotantoa selaajien ehdoilla. Markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa tulee suunnitella osaksi liiketoimintastrategiaa ja muuta markkinointia. 

Suunnitelmallinen sisältö luo ja vahvistaa yrityksestä välittyviä brändimielikuvia. Mielenkiintoinen ja kiinnostava sisältö johtaa vuorovaikutusprosessiin, jolloin sisältö leviää selaajien toimesta eri sosiaalisen median kanavissa. Tällainen toiminta voidaan ajatella yritykselle ilmaisena markkinointina, jonka laukaisemiseksi tarvitaan laadukas ja strategioihin perustuva sisältö.

Laadukas sisällöntuotto on siis yrityksille erittäin hyvä markkinoinnin työkalu, joka lisää helposti yrityksen tunnettuutta, vahvistaa ja luo brändimielikuvia, lähentää asiakassuhteita ja yrityksen sekä sen asiakkaiden välistä kommunikointia ja auttaa uusasiakashankinnassa. Kuvien osalta yrityksen on hyvä pyrkiä ammattimaiseen otteeseen ja tekstin osalta virheettömyyteen sekä helppoon luettavuuteen. 

Facebookin lisäksi suosittuja kanavia ovat Instagram, Pinterest ja Twitter. Useilla yrityksillä on myös käytössään blogi. Yritysblogit sijoittuvat usein osaksi brändin kotisivuja tai verkkokauppaa, mutta yritysblogi voi toimia myös itsenäisenä kanavana. 

Vähemmän on enemmän

Brändi on yrityksesi kuva – miltä se näyttää, tuntuu ja mistä se muistetaan. Brändi on rakennettu yrityksen maineesta ja imagosta. Kuinka sitten brändätä yrityksesi tai tuotteesi mieleenpainuvasti? Brändäys ja mielikuvien luominen asiakkaille ei suinkaan tapahdu yhdellä mainoksella ja hienolla kerran hankitulla logolla.

Vahvan brändin luomiseen on tehtävä töitä jatkuvasti ja säännöllisesti. Menestyksen kannalta on tärkeää hoitaa, kehittää ja kasvattaa brändiä. Älä säikähdä yhtä palautetta ja lähde vaihtamaan linjauksia liian nopeasti tai liian usein. 

Brändääminen kestää vuosia ja vaatii useita toistoja ja paljon työtä. Brändäämisen ei kuitenkaan tarvitse olla uuvuttavaa pakko pullaa, joka vie suuria summia rahaa vaan brändiä voi tehdä pienin elein isosti. Tärkeintä on kaikessa tekemisessä keskittyä brändäyksen linjoihin.

Käytä siis viestinnässä aina samaa linjaa, samoja värejä, samoja muotoja. Tee suunnitelma yrityksesi markkinointilinjauksista ja pidä siitä kiinni. Uskalla olla erilainen, sillä brändäys ei onnistu tekemällä samoin kuin toiset.

 Jos brändi on hajuton ja mauton, se ei ole brändi. Brändin on tarkoitus olla erottuva ja mieleenpainuva ja ajan saatossa myös arvokas. Sen avulla teet yrityksesi, tuotteesi ja palvelusi arvokkaammaksi. Tähän kaikkeen kuuluu nettisivusi, esitteesi, fonttisi, somesi, värisi, käyntikorttisi, liiketilasi, valokuvasi, vaatetuksesi, viestintäsi, kynäsi, juttusi, autosi, mainoslahjasi, käsilaukkusi, kravattisi ja listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Pienyrityksessä avaintekijä on yrittäjä itse ja lähes aina siihen kannattaa lähteä rohkeasti mukaan. Henkilöbrändäys on siis pienyrityksessä lähes sama asia kuin yrityksen brändäys. Inhimillisyys on osana brändiä ja sen avulla yrityksen ympärille syntyy positiivinen ilmapiiri. 

On hyvä olla itsellensä armollinen ja muistaa, että meille jokaiselle, ihmiselle ja yritykselle, sattuu mokia ja virheitä. Kun brändi ja viestintä on hoidettu hyvin, ei tästä kuitenkaan kannata olla etukäteen huolissaan. Jos ja kun virheitä kuitenkin sattuu, hoida ongelmatilanne heti kuntoon ja viesti asiasta rehellisesti ja positiivisesti. 

Sosiaalisen median ja viestinnän voimalla peittely ja valehtelu pilaavat brändin varmasti. Mielipidekyselyt ovat arvokkaita brändin luomisen kannalta ja on hyvä aika-ajoin tehdä kyselyitä asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille. Nämä kyselyt antavat tietoa missä mennään ja voit pohtia oletko matkalla haluamaasi suuntaan. Ilman palautetta ei yritys pääse kehittymään.

Muista yrittäjä, sinäkin olet mainos!

Lähteet:

Brandnews. 2017. Mikä on brändi? Saatavissa http://brandnews.fi/mika-on-brandi/

Hintikka, K. 2008. Sosiaalinen media. Saatavissa http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-media

Sinkkonen, I., Nuutila, E. & Törmä, S. 2009. Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu. Helsinki : Tietosanoma.

Aalto,  T.  &  Uusisaari,  M.  2009.  Nettielämää:  Sosiaalisen  median  maailmat. Saatavissa http://www.nettielamaa.fi/Nettielamaa_files/Nettielamaa-Aalto-Uusisaari.pdf

Ansaharju,   J.   2010.   Henkilöbrändi   on   kuva   vastaanottajan   aivoissa. Saatavissa http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/09/10/henkilobrandi-on-kuva-vastaanottajan-aivoissa/

Arruda, William. 2011. Pioneering Brand Strategist, Speaker, Author and Founder of Reach Personal Branding; William Arruda. 

Berry, T. 2010. Product and brand failures: a marketing perspective. Saatavissa http://www.mplans.com/articles/product-and-brand-failures-a-marketing-perspective/

Branch, A. 2013. The History of Personal Branding. Social Fresh. Saatavissa http://www.socialfresh.com/history-of-personal-branding/

Table of Contents

Liity postituslistalle ja saat hyödyllistä tietoa.  

Liity nyt, niin saat suoraan sähköpostiisi ajankohtaista tietoa, uusimpia uutisia ja osallistut eri arvontoihin. 

Sisällysluettelo
Kerro kavereille:

Liity postituslistallemme ja pysyt mukana menossa

Kerro mitä mieltä olit artikkelista? Älä unohda valita “julkaise myös Facebookissa” laatikkoa, jotta tuttusikin näkevät artikkelin. 

Jaa