Uutiset

TYÖTULOA VAI PALKKAA

TYÖTULOA VAI PALKKAA?

Vuoden 2014 viimeisessä yritysjäsentiedotteessa kerroimme Verohallinnon uusista täsmennyksistä heidän linjauksiinsa tulkitsevatko henkilön yrittäjäksi vai työsuhteessa työskenteleväksi.

Lähtökohtana jokaisessa tapauksessa on tietenkin kahdenvälinen sopimus, josta tulee selkeästi ilmetä, että kysymyksessä on työskentelytilan vuokraaminen toiselle yrittäjälle. Sopimuksessa ei saa määritellä vapaapäiviä, loma-aikoja tms., joista yrittäjällä on oikeus päättää itse toisin kuin työsuhteessa olevalla. Yrittäjien välisissä sopimuksissa vuokranantajalla ei ole direktio-oikeutta, työnjohtovaltaa. Sopimuksesta tulisi myös ilmetä vuokralaisen toimintaan sisältyvä yrittäjäriski.

Verohallinnon näkemyksen mukaan yrittäjän tulee tehdä investointeja toimintaansa ja käyttää omia työvälineitään (sakset, föönit, kihartimet jne.). Tämä vaatimus ei kuitenkaan ole täysin ehdoton, mutta mahdollisen verotarkastuksen yhteydessä selostettava.

VUOKRA

Vuokralaisen tulee maksaa työtilastaan ”käypää vuokraa”, siten ”näennäisvuokraa” maksava yrittäjä voidaan verottajan toimesta tulkita yrityksen työntekijäksi, varsinkin jos sopimukseen sisältyy vuokralaisen yritystoimintaa rajaavia kirjauksia. Mikäli vuokranantaja ja vuokralainen ovat sopineet kiinteästä kuukausivuokrasta, vuokraa maksetaan kaikkina 12 kuukautena saman- suuruisena.

Kun käytössä on sopimusyrittäjän kassatuloon perustuva prosenttivuokra, tulee sopimukseen määritellä euromääräinen minimivuokra, jota maksetaan silloin kun kassatuloa ei ole, siis esimerkiksi lomaviikoilta ja muilta poissaoloajoilta. Mikäli minimivuokraa ei ole sopimuksessa sovittu, verottaja voi tulkita, että kysymyksessä ei ole aito yrittäjyys, koska ei ole riittävää yrittäjäriskiä.

Yrittäjä on aina itse vastuussa työnsä tuloksesta ja voi itse antaa asiakkaalle takuun tekemästään työstä, sekä lupauksen korjauksesta mikäli asiakas ei ole tyytyväinen.

HUOM! Jos vuokranantajan ja sopimusyrittäjän / tuolinvuokralaisen välillä on aiemmin ollut työsuhde, se ei todellakaan muutu yrittäjäsuhteeksi vain nimikemuutoksella. Myös työnteon ehdoissa täytyy tapahtua todellisia muutoksia siten, että työsuhteen tunnusmerkit eivät enää täyty.

 

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

VARO HUIJAUSLASKUJA

HUIJAUSLASKUJEN LÄHETTÄJÄT AKTIVOITUVAT KESÄLLÄ

 

Huijauslaskuja tulee pitkin vuotta, mutta erityisen paljon kesällä, koska huijarit olettavat asioiden menevän helpommin ”läpi” kesäkautena. Huijaukset lähetetään suurelle joukolle yrityksiä sillä oletuksella, että kesällä yrittäjä tai hänen luottohenkilönsä ovat lomalla ja laskuja käsittele joku kokemattomampi.

Valmistaudu aiheettomiin laskuihin:

Tarkista aina jokainen lasku huolellisesti. Jos laskutetaan sellaisesta, mitä et ole tilannut, reklamoi asiasta tositteellisesti.

Jos olet itse poissa, opasta toinen henkilö huolellisuuteen.

Työntekijöitä tulisi ohjeistaa siten, että vastaavat puhelinmyyjille yksiselitteisesti, ettei heillä ole tilausvaltuuksia, eikä halujakaan.

Lisäksi kaikille, myös mahdollisille kesätyöntekijöille, tulee kertoa, etteivät missään tapauksessa kommentoi millään lailla, jos tulee puheluita, joissa halutaan ”tarkistaa” yrityksen tiedot.

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

ARVONLISÄVEROLAKIIN TULOSSA MUUTOKSIA

ARVONLISÄVEROLAKIIN UUDISTUKSIA

Eduskunta käsitteli istunnossaan 13.3.2015 hallituksen esitystä arvonlisäverolain uudistamisesta, esitys liittyi lisätalousarvioon vuodelle 2015. Hallitus esitti, että arvonlisäveron alaraja nostetaan 8.500 eurosta 10.000 euroon, ja että arvonlisäveron alarajahuojennus nostetaan 22.500 eurosta 30.000 euroon. Eduskunta hyväksyi molemmat uudistukset äänin 134 jaa, 57 ei, poissa 8. Samalla eduskunta hyväksyi lain, jolla kuitin tarjoamisvelvollisuus koskee jatkossa niitä yrittäjiä, joilla liikevaihto ylittää 10.000 euron rajan. Kaikki nämä lait tulevat voimaan vuoden 2016 alusta.

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

YRITTÄJIEN JA AMMATINHARJOITTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSAN INFO

Mikäli ammatinharjoittaja / yrittäjä haluaa turvata tulevaisuuttaan työttömyyden varalta, työttömyysturva on hankittava liittymällä yrittäjille tarkoitetun työttömyyskassan jäseneksi. Työttömyysturva katetaan kassan jäsenmaksuilla. Tarkempaa tietoa yrittäjien ja ammatinharjoittajien työttömyyskassasta löytyy Hiusuutisten numerosta 6 / 2014.

Yrittäjien työttömyysturvan ehtoihin tulee vuoden 2015 alusta merkittäviä muutoksia. Ensinnäkin yrittäjän työssäolo- ja jäsenyysehto lyhenee 18 kuukaudesta 15 kuukauteen. Toinen iso muutos on vaadittavan työtulomäärän korottaminen nykyisestä 8.520 eurosta 12.326 euroon sekä se, että työtulonmäärä tullaan jatkossa tarkastamaan vuosittain palkkakertoimella.

Lähde: Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

PARTURI-KAMPAAMOIDEN AUKIOLO

Hiusyrittäjien työvaliokunnalle marraskuussa 2009

UUSI LIIKEAIKALAKI 2009

 • vastustimme sunnuntai-aukiolon laajentamista ympärivuotiseksi
 • vastustimme liikekeskuksissa toimivien parturi-kampaamoiden nykyistä pakkoaukioloa
 • vastustimme parturi-kampaamoiden poistamista liikeaikalain sääntelyn piiristä, koska sääntelyn poistaminen olisi tarkoittanut aukiolomahdollisuutta 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa
 • Kesäkuussa kävin PAMissa laatimassa järjestöjen yhteisen lausuman eduskunnan talousvaliokunnalle lakiesitystä vastaan.
 • Lakia on ”väännetty” pitkästi yli vuoden ajan. Meiltäkin ensimmäiset kannanotot lähtivät eduskuntaryhmien puheenjohtajille yli vuosi sitten. Jonka jälkeen yritimme ”vääntää” yhdessä Erikoiskaupanliiton ja SY:n kanssa yhteneväisiä kannanottoja sekä lausuntoja uudistusta ja aukioloaikojen laajennusta vastaan. Tiet erkanivat, kun EKL ja SY alkoivat esittää kompromissina sunnuntai – aukiolosta klo 12 – 16, joka olisi ollut parturi-kampaamoille työntekijöiden työaikajärjestelyn kannalta ongelmallinen, (etenkin liikkeissä, joissa ei käytetä työajan tasausjärjestelmää) lisäksi neljän tunnin aukioloaika olisi tehnyt sunnuntaista entistä kannattamattomamman, kun pitkiä töitä ei olisi ennättänyt tehdä.
 • jos parturi-kampaamot poistettaisiin sääntelyn piiristä, yritykset joutuisivat käytännössä keskenään eriarvoiseen asemaan. Liikekeskuksissa ja tavaratalojen kerroksissa sijaitsevat yritykset, eivät voisi noudattaa vapaata aukioloa, vaan olisivat pakotettuja noudattamaan kauppakeskusten aukioloaikoja
 • laitoin vielä talousvaliokunnalle lausunnon ja mukaan PAMin ja meidän yhteisen lausuman, myös talousvaliokunta esitti lausunnossaan, että parturi-kampaamot tulee perustellusti ottaa mukaan liikeaikalakiin
 • pakkoaukioloa emme onnistuneet poistamaan, mutta lakiin kirjataan, että ”Elinkeinonharjoittajaa ei saa sopimuksella tai siihen rinnastettavalla järjestelyllä velvoittaa pitämään kauppakeskuksessa tai vastaavassa keskittymässä sijaitsevaa vähittäiskauppa- tai parturi- ja kampaamoliikettään avoinna kaikkina viikonpäivinä,…… Lisäys 11.12.2014 Tätä pykälää tiukennettiin tämän vuoden keväällä.
 • eduskunnan käsittelyssä 6.11.2009, jolloin laitettiin pöydälle, ensimmäinen täysistuntokäsittely 10.11.2009, joka kesti 6 tuntia, jona aikana käytettiin 112 puheenvuoroa
 • toinen käsittely tiistaina 17.11.2009
 • päätös / äänestys keskiviikkona 18.11.2009
 • lain on tarkoitus tulla voimaan 1.12.2009, eli muutokset koskevat jo esim. tulevaa joulua
 • liikeaikalailla määrätään yli 400 neliön myymälöiden ja parturi- kampaamoiden aukioloajat
 • alle 400 neliön myymälät saavat olla, juhlapyhiä lukuun ottamatta auki vapaasti, siis vaikka yötä päivää
 • lain sisältö: aukiolo sallittu arkisin kello 7.00 – 21.00; lauantaisin kello 7.00 – 18.00; sunnuntaisin kello 12.00 – 18.00, juhlapyhiä (kirkolliset juhlapäivät sekä vapunpäivä, äitienpäivä, isänpäivä ja itsenäisyyspäivä) lukuun ottamatta; sunnuntaisin isänpäivästä ja jouluaattoon kello 12.00 – 21.00; joulu- ja juhannusaattoina suljettava kello 12.00; uudenvuodenaattona ja vappuaattona on suljettava kello 18.00
 • lääninhallitus voi myös jatkossa myöntää hakemuksesta parturi-kampaamoille poikkeusluvan aukioloon juhlapäivinä
 •  TÄSSÄ UUSI LIIKEAIKALAKI PÄHKINÄNKUORESSA, EDELLYTTÄEN TIETENKIN, ETTÄ EDUSKUNTA SEN ÄÄNESTYKSESSÄÄN HYVÄKSYY.
 • LISÄYS 11.12.2014 Vuonna 2009 hyväksyttyä lakia tulisi arvioida tuon aikaisista lähtökohdista, eikä vain vuoden 2014 itsenäisyyspäivän perusteella. Vuonna 2009 poikkeuslupa maksoi 80 euroa, vuonna 2013 120 euroa ja tänä vuonna 200 euroa. Suomen suurimpien yritysten toimipisteet eivät olisi voineet palvella asiakkaitaan itsenäisyyspäivänä 2014, eivät myöskään uudenvuoden päivänä, koska tavaratalot ja liikekeskukset eivät oviaan avaa, sen sijaan pakottavat nämä parturi-kampaamot tarjoamaan hiuspalveluita Loppiaisena! Pahimmillaan klo 21.00 asti!
 • Nyt etupäässä miespuoliset kansanedustajat, jopa ministeri, ovat ottaneet kantaa parturi-kampaamoiden aukioloon tuntematta asiakokonaisuutta vuodelta 2009, ja myös puhelin- ja sähköpostikeskusteluissa myöntäneet, etteivät ole lukeneet Hiusyrittäjien ja PAMin tuolloisia lausuntoja, ainoastaan Tytti Tuppurainen on niihin ilmeisesti perehtynyt.
 • Suomen Hiusyrittäjien kulloinenkin hallitus pyrkii aina kaikessa pohtimaan, miten esim. säädettävät lait vaikuttavat erilaisiin jäsenyrityksiin eri puolilla maata, sopimusyrittäjistä suurin työnantajiin, (joiden kustannettava ovat tuplapalkat yms.) ja kaikkiin muihin yrityskokoihin.
Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

TERVEHDYS HIUSYRITTÄJILLE EDUSKUNNASTA

Oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurainen (sd) on jättänyt eilen (11.11.2014) lakialoitteen juhlapyhäaukiolojen maksuttomuudesta kampaamoyrittäjille. Lähettämässään tiedotteessa hän toteaa, että laki sinänsä ei ole ongelmallinen, se on edelleen perusteltavissa samoin argumentein kuin lain voimaan tullessa. Ongelma on poikkeuslupamenettelyn kalleus pienyrittäjille. Jättämässään lakialoitteessa hän esittää lupamaksusta luopumista, koska luopumisella ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Tuppuraisen esityksen mukaan poikkeuslupamenettely säilyisi myös jatkossa, mutta lupamaksu poistuisi.

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

Kuulumisia Miss Suomi 2014 kiertueelta

Kuulumisia Miss Suomi 2014 kiertueelta

Taas on ajankohtaista valita kansallemme uusi Miss Suomi. Kampaamoketju
Salon Klipsi on jo neljättä vuotta mukana virallisena yhteistyökumppanina
Miss Suomi kilpailuissa. Salon Klipsin kampaajat kulkevat koko kiertueen
ajan semifinalistien mukana, huolehtien tyttöjen kampauksista erilaisissa
esiintymisissä, näytöksissä ja kuvauksissa, ja toki myös finaalin
kampaukset tehdään Salon Klipsin voimin.

Kiertueella toimii “kauneustiiminä” jo vuosia yhdessä työskennellyt ja
yhteen hitsautunut ammattilaistiimi koostuen Salon Klipsin kampaajista ja
meikkaaja-maskeeraaja Ville Äikkäästä. Tiimin taidoilla kiperätkin aikataulut saadaan
sovitettua, meikit ja hiukset hoidettua iloisen naurun raikuessa.

Joka vuosi alku on aina yhtä jännittävää myös kiertueen kampaajille.
Välillä tuntuu että kampaajat jännittävät semifinaalissa enemmän kuin
tytöt. Ketkä pääsevät 10 parhaan joukkoon ja mukaan kiertueelle, ja ennen
kaikkea, millaiset hiukset tytöillä on. Kampausten teko on helppoa jos
rajoittavia tekijöitä ei ole, mutta etenkin hiustenpidennykset voivat olla
välillä haasteellisia kammattavia. Välillä aika on rajallinen ja
ammattitaitoisen kiertuekampaajan onkin pystyttävä loihtimaan
juhlakampaus noin 15 minuutissa hiukseen kuin hiukseen.

Kampaaminen tapahtuu usein “lennossa” ilman tuoleja ja peilejä.

 

 

 

 

 

Verkkonutturan valmistuminen kestää noin 10 minuuttia.

 

 

 

 

 

Viimeiset fiksaukset hiuksille ennen tv-kuvausten alkamista.

 

 

 

 

 

Vaikka kyseessä on kilpailutilanne, on koko missiryhmä ja ammattilaistiimi kuin yhtä suurta perhettä ja aina on hauskaa.

 

 

 

 

 

Kuvat: Eini Lipponen
(Klikkaa kuvat suuremmiksi.)

Teksti:
Teresa Rachad
markkinointi- ja kehityspäällikkö
Salon Klipsi/Elo by Salon Klipsi

teresa.rachad@salonklipsi.fi
www.salonklipsi.fi
www.stylebyelo.fi

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

Taitajien taitaja – Siiri Härmä, Salon seudun ammattiopisto

Salon seudun ammattiopiston opiskelija Siiri Härmä voitti SM-kultaa hiusmuotoilulajissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siiri valittiin myös Taitajien Taitajaksi 2014

Lisää Salon seudun ammattiopiston hiusalan blogissa:

http://hiusalasalo.blogspot.fi/2014/04/siiri-harma-taitajien-taitaja-2014-seka.html

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

HUOM! Hinnastot esiin – ja oikeassa muodossa

HUOM! Hinnastot esiin ja oikeassa muodossa

Aluehallintovirastot (AVI) ovat aloittaneet parturi-kampaamoiden hinnastojen esilläolon ja oikeellisuuden valvonnan koko maassa. Tätä valvontaa suorittivat aiemmin lääninhallitusten hintatarkastajat, joiden tehtävänä oli muutaman vuoden välein tarkastaa hinnastojen esilläolo myös parturi-kampaamoissa. Eli toimiva viranomaistaho on muuttunut. Hintojen näkyvyyttä kuluttajille valvotaan kaikilla aloilla, myös elintarvikeliikkeiden hyllyjen reunoissa, ravintoloiden ulkopuolella / ikkunoissa, koko ajan. Sama viranomainen valvoo myös mainosten sisältämää hintailmoittelua.
Hinta-asetuksen määräykset ovat erisisältöiset palveluiden ja esim. elintarvikkeiden osalta. Seuraavaksi niitä määräyksiä, jotka koskevat parturi-kampaamoita.

KULUTTAJAOIKEUDEN LINJAUKSET HINTA-ASETUKSESTA

”Myyntihinta”
Myyntihinta on se hinta, jonka asiakas tavarasta tai palvelusta maksaa. Se on kokonaishinta, joka sisältää
kaikki verot ja maksut, kuten arvonlisäveron ja tuotteesta perittävät pantit.

Hintaa ei voi ilmoittaa osina niin, että asiakkaan pitää itse laskea yhteen lopullinen myyntihinta.
Markkinatuomioistuimen päätöksen 2001:011 mukaan myyntihintana ei voi pitää kahdesta tai useammasta
eri hinnan osatekijästä muodostuvaa laskutoimitusta. Sillä ei ole merkitystä, kuinka helppo tai vaikea
asiakkaan laskettavaksi jäävä laskutoimitus on.

Markkinoinnissa hintatiedot merkitään pääsääntöisesti tuotteen kuvaan tai sen välittömään läheisyyteen.
Hintatiedot pitää esittää niin, ettei kuluttajien tarvitse arvailla mikä hinta koskee mitäkin tuotetta eikä
heille synny väärää käsitystä. Hintatietojen pitää olla niin selkeät, että ne ymmärtää jo pintapuolisella
lukemisella ja kuulemisella.

Palveluista laaditaan maksuluettelo tai muu selvitys maksujen määräytymisperusteista. Jos palveluja
tarjotaan niin paljon, etteivät kaikki hintatiedot mahdu luetteloon, riittää, että siihen merkitään
tavallisimmat hintatiedot. Luettelossa pitää kuitenkin kertoa miten ja missä voi tutustua täydelliseen
hinnastoon.

Hinnasto sijoitetaan liikkeessä sellaiseen paikkaan, että se on helppo havaita. Jos mahdollista, hinnaston
pitäisi olla sellaisessa paikassa, että asiakkaat voivat tutustua siihen myös liikehuoneiston ulkopuolelta
ilman, että heidän tarvitsee tulla sisään liikkeeseen.

Palveluhinnasto esitetään myös silloin, kun palveluja tarjotaan muualla kuin liikehuoneistossa.”

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

Merkonomiksi muiden hiusyrittäjien kanssa!

Merkonomiksi muiden hiusyrittäjien kanssa!

Markkinointi-instituutti ja Faros Group ovat kehittäneet yhteistyössä Suomen Hiusyrittäjien kanssa alan yrittäjille ja ammattilaisille räätälöidyn merkonomitutkintoon johtavan koulutusohjelman.

Hiusyrittäjät ovat lähteneet innolla opiskelemaan liiketaloutta, ja koulutuksissamme on mukana jo pari sataa hiusammattilaista eri puolilla Suomea. Ensimmäiset hiusalan merkonomit valmistuvat keväällä 2014.

Lue tästä Pinni-lehden juttu valmistuvista opiskelijoista! PDF: Pinnin Artikkeli Hiusalan Koulutus

Koulutusohjelman tarkoitus on auttaa hiusyrittäjää hankkimaan lisää asiakkaita, sekä tekemään liiketoiminnastaan entistä kannattavampaa ja suunnitelmallisempaa. Opinnot  suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, eli opiskelu on maksutonta. Koulutuspäiviä on 1/kk ja tämän lisäksi opitaan omassa yrityksessä ja suoritetaan etätehtäviä oman työn kautta. Suuri osa opiskelusta tapahtuu hyvin käytännönläheisesti omaa yritystä kehittäen. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, suoritetaan näyttötutkintona, jossa aiempi osaaminen otetaan huomioon. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito aidoissa työelämän tilanteissa.

Lataa koulutusesite, josta saat lisätietoa koulutuksesta. Tällä sivulla kerromme alkavista koulutuksista ja voit myös esi-ilmoittautua monelle muulle paikkakunnalle. Kun ilmoittautuneita on yhdellä paikkakunnalla 20, pyrimme järjestämään koulutusmahdollisuuden tällä paikkakunnalla. Jos haluat myös merkonomiksi muiden hiusyrittäjien kanssa, ilmoittaudu alla oleviin ryhmiin, tai käy täyttämässä esi-ilmoittautumislomake jollekin muulle paikkakunnalle!

Linkin alta löytyy myös ladattava esite lisätietoineen. Tervetuloa mukaan! Hiusalan merkonomi 2014

 

Tällä hetkellä alkavat koulutukset ilmoittautumislinkkeineen:

Turku: alkaa 7.4, vielä 2 paikkaa jäljellä, ilmoittaudu pikaisesti. Ryhmä on täynnä. Jos opiskelu Turussa kiinnostaa, täytä esi-ilmoittautumislomake (linkki alla), niin tiedämme, että Turkuun tarvitaan toinen ryhmä!

Vaasa: alkaa toukokuussa, ilmoittautumiset 31.3. mennessä.

Helsinki: alkaa lokakuussa, ilmoittautumiset 15.6. mennessä.

Linkki: http://www.markinst.fi/Merkonomi/sivut/merkonomikoulutus_hiusalan_yrittajille.aspx

 

Tämän lisäksi voit esi-ilmoittautua seuraaville paikkakunnille tästä:

Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku

Linkki:  Esi-ilmoitauminen

 

Faros Finland on suomalainen liiketoiminnan kehittämispalveluihin erikoistunut koulutusyritys. Markkinointi-instituutti on valtakunnallinen erikoisoppilaitos, Suomen johtava ammatillinen jatko- ja täydennyskouluttaja.

Vastaamme kysymyksiin mielellämme, joten soittele, tai lähetä sähköpostia!

Faros Group:

Riikka Huhtala: riikka.huhtala@farosgroup.fi tai  050 363 5659

Ursula Halonen:  ursula.halonen@farosgroup.fi tai 0400 316 111

Markkinointi-instituutti:

Sari Tukia-Kärki: sari.tukia-karki@markinst.fi tai 050 401 4943

Suomen Hiusyrittäjät:

Arja Laurila: arja.laurila@hiusyrittajat.fi tai 040 451 0010

 

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä