Suomen Hiusyrittäjät Parturi-kampaamoalan yrittäjien toimialajärjestö

HIUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Hiusalan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta neu­vot­te­lu­tu­los

Suomen Hiusyrittäjät ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen hiusalan uudesta työehtosopimuksesta.

Suomen Hiusyrittäjät ja Palvelualojen ammattiliitto PAM pääsivät torstaina 25.6.2015 neuvottelutulokseen hiusalan uudesta työehtosopimuksesta. Uuden työehtosopimuksen sisältö on yhteisellä sopimuksella salainen siihen saakka, kunnes sopimusosapuolten hallitukset tahoillaan ovat neuvottelutuloksen hyväksyneet. Sisällöstä tiedotetaan syyskuun lopussa.

HIUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

TYÖTULOA VAI PALKKAA

TYÖTULOA VAI PALKKAA?

Vuoden 2014 viimeisessä yritysjäsentiedotteessa kerroimme Verohallinnon uusista täsmennyksistä heidän linjauksiinsa tulkitsevatko henkilön yrittäjäksi vai työsuhteessa työskenteleväksi.

Lähtökohtana jokaisessa tapauksessa on tietenkin kahdenvälinen sopimus, josta tulee selkeästi ilmetä, että kysymyksessä on työskentelytilan vuokraaminen toiselle yrittäjälle. Sopimuksessa ei saa määritellä vapaapäiviä, loma-aikoja tms., joista yrittäjällä on oikeus päättää itse toisin kuin työsuhteessa olevalla. Yrittäjien välisissä sopimuksissa vuokranantajalla ei ole direktio-oikeutta, työnjohtovaltaa. Sopimuksesta tulisi myös ilmetä vuokralaisen toimintaan sisältyvä yrittäjäriski.

Verohallinnon näkemyksen mukaan yrittäjän tulee tehdä investointeja toimintaansa ja käyttää omia työvälineitään (sakset, föönit, kihartimet jne.). Tämä vaatimus ei kuitenkaan ole täysin ehdoton, mutta mahdollisen verotarkastuksen yhteydessä selostettava.

VUOKRA

Vuokralaisen tulee maksaa työtilastaan ”käypää vuokraa”, siten ”näennäisvuokraa” maksava yrittäjä voidaan verottajan toimesta tulkita yrityksen työntekijäksi, varsinkin jos sopimukseen sisältyy vuokralaisen yritystoimintaa rajaavia kirjauksia. Mikäli vuokranantaja ja vuokralainen ovat sopineet kiinteästä kuukausivuokrasta, vuokraa maksetaan kaikkina 12 kuukautena saman- suuruisena.

Kun käytössä on sopimusyrittäjän kassatuloon perustuva prosenttivuokra, tulee sopimukseen määritellä euromääräinen minimivuokra, jota maksetaan silloin kun kassatuloa ei ole, siis esimerkiksi lomaviikoilta ja muilta poissaoloajoilta. Mikäli minimivuokraa ei ole sopimuksessa sovittu, verottaja voi tulkita, että kysymyksessä ei ole aito yrittäjyys, koska ei ole riittävää yrittäjäriskiä.

Yrittäjä on aina itse vastuussa työnsä tuloksesta ja voi itse antaa asiakkaalle takuun tekemästään työstä, sekä lupauksen korjauksesta mikäli asiakas ei ole tyytyväinen.

HUOM! Jos vuokranantajan ja sopimusyrittäjän / tuolinvuokralaisen välillä on aiemmin ollut työsuhde, se ei todellakaan muutu yrittäjäsuhteeksi vain nimikemuutoksella. Myös työnteon ehdoissa täytyy tapahtua todellisia muutoksia siten, että työsuhteen tunnusmerkit eivät enää täyty.

 

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

HUIJAUSVIESTEJÄ LIIKKEELLÄ

sy-logo-topleft24.7.2015

Huijausviesti saalistaa yrittäjiä:

”Haavoittuvuus on havaittu”

Osuuspankki varoittaa sen nimissä lähetetystä huijausviestistä.

Pankin mukaan OP:n nimissä on lähetetty huijaussähköposti, jonka avulla kalastellaan yritysasiakkaiden verkkopankkitunnuksia.

Pankki muistuttaa, että mikäli saat huijausviestin, älä vastaa viestiin tai klikkaa viestissä olevia linkkejä äläkä luovuta

verkkopankkitunnuksiasi. Poista kaikki epäilyttävät viestit niitä avaamatta.

Osuuspankin lisäksi Handelsbanken on varoittanut heinäkuussa, että sen nimissä pyritään kalastelemaan tietoja.

Osuuspankin nimissä lähetetyssä huijausviestissä kerrotaan, että “Ilmoitamme teille, että haavoittuvuus on havaittu omassa verkkopankissa.

Jos haluat jatkaa käyttämällä palveluita, sinun tulee suorittaa päivityksen.” Ohjataan kirjautumaan sisään linkin kautta

avautuvalla huijaussivustolla. Huijaussivusto muistuttaa Kassanhallintapalvelun sisäänkirjautumisnäkymää ja siinä pyydetään

kirjautumaan verkkopalveluun käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Pankki muistuttaa, että OP ei koskaan pyydä kirjautumaan verkkopalveluihin sähköpostissa tai tekstiviestissä olevan linkin kautta

tai lähettämään henkilökohtaisia verkkopalvelutunnuksiasi, luottokortin tietoja tai henkilötunnusta sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Mikäli saat huijausviestin, älä vastaa viestiin tai klikkaa viestissä olevaa linkkiä.

Lue lisää toimintaohjeita OP:n sivuilta tästä linkistä.

Josi Tikkanen

josi.tikkanen@yrittajat.fi

 

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS

YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS

Suomen Hiusyrittäjät ry on kutsunut koolle ylimääräisen liittokokouksen 24.6.2015. Kokouksessa täydennetään hallitusta, valitsemalla neljä uutta jäsentä hallitukseen, kesken toimintakauden eronneiden tilalle.

Kokouskutsu, joka on päivätty 21.5.2015, on postitettu Suomen Hiusyrittäjien sääntöjen määräämällä tavalla yhdistysjäsenten toimihenkilöille sekä Suomen Hiusyrittäjät ry:n kaikille, täyden jäsenmaksunsa suorittaneille, suorajäsenille. Tässä tapauksessa kirjepostia käytettiin, koska Hiusuutiset (joka sisältää kutsun syksyn sääntömääräiseen liittokokoukseen) oli jo painossa.

Niin ylimääräiseen liittokokoukseen kuin sääntömääräiseen liittokokoukseen yhdistykset valitsevat kokouksissaan omat edustajansa ja lähettävät nimettyjen valtakirjat toimistoon määräpäivään mennessä. Liiton suorajäsenet puolestaan ilmoittautuvat itse kirjallisesti toimistoon, mikäli haluavat osallistua kokouksiin. Kaikkien osallistujien osalta tarkastetaan, että jäsenyys on voimassa.

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

Hallitusohjelmassa yrittäjävähennys

SY Uutiset 29.5.2015

Hallitusohjelmassa yrittäjävähennys – näin se vaikuttaa yrittäjän tuloihin

Hallitusohjelmassa linjataan, että yrittäjille otetaan käyttöön yrittäjävähennys.

Yrittäjävähennys tarkoittaa, että henkilöyhtiön sekä elinkeinonharjoittajan verotuksessa veronalaiseksi katsotaan tuloksesta nykyisen 100 prosentin sijaan vain 95 prosenttia. Nimensä mukaisesti 5 prosentin yrittäjävähennys on siten näiden yrittäjien verokannustin.

Vähennyksen jälkeen henkilöyhtiön sekä elinkeinonharjoittajan tulo jaetaan verotuksessa ansio- ja pääomatulo-osuuteen, kuten nykyisinkin.

-Näiden yritysmuotojen suhteellinen veroasema osakeyhtiöihin nähden on heikentynyt viime vaalikaudella, kun pääomaveroa on korotettu, mutta vain yhteisöveroa laskettu. Perinteisesti on ajateltu, että pääomatulo-osuus kannustaisi pienyritysmuotoja työllistämään ja investoimaan. Verotus on kuitenkin näillä yrityksillä muuttunut jopa epäkannustavaksi, sillä pääomaveron kiristymisen vuoksi pääomatulo-osuutta ei kannata aina tavoitella, sanoo Suomen Yrittäjien veroasioiden johtaja Anna Lundén.

Kahden prosenttiyksikön ero

Hallitusohjelman liitteessä lasketaan, että yrittäjävähennyksen käyttöönotto laskee valtion verotuloja noin 130 miljoonaa euroa vuodessa.

Yrittäjävähennys alentaisi käytännössä yrittäjän verotusta noin 2 prosenttiyksiköllä.

Esimerkiksi tilanteessa, jossa Ky:n tulos on 50 000 euroa ja nettovarallisuudeksi 50 000 euroa, yrittäjä maksaa nyt veroa valtiolle 14 000, eli noin 28 prosenttia. Vero koostuu seuraavista osista: Pääomatuloa 20 prosentin osuutta nettovaroista vastaava osuus tuloksesta, eli 10 000 euroa. Siitä vero on 30 prosenttia, eli 3 000 euroa. Ansiotuloa on loput tuloksesta, eli 40 000 euroa. Siitä vero noin 11 000 euroa.

Yrittäjävähennyksen kanssa yrityksen verotettava tulos on 47 500 euroa, kun tuloksesta vähennetään viisi prosenttia. Pääomatulo-osuus määräytyy, kuten nytkin, eli vero pysyy 3 000 eurossa. Sen sijaan ansiotulovero maksetaan 37 500 eurosta. Yhteensä veroa maksetaan siis noin 13 000 euroa, eli noin 26 prosenttia.

Josi Tikkanen

Suomen Yrittäjät

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

VARO HUIJAUSLASKUJA

HUIJAUSLASKUJEN LÄHETTÄJÄT AKTIVOITUVAT KESÄLLÄ

 

Huijauslaskuja tulee pitkin vuotta, mutta erityisen paljon kesällä, koska huijarit olettavat asioiden menevän helpommin ”läpi” kesäkautena. Huijaukset lähetetään suurelle joukolle yrityksiä sillä oletuksella, että kesällä yrittäjä tai hänen luottohenkilönsä ovat lomalla ja laskuja käsittele joku kokemattomampi.

Valmistaudu aiheettomiin laskuihin:

Tarkista aina jokainen lasku huolellisesti. Jos laskutetaan sellaisesta, mitä et ole tilannut, reklamoi asiasta tositteellisesti.

Jos olet itse poissa, opasta toinen henkilö huolellisuuteen.

Työntekijöitä tulisi ohjeistaa siten, että vastaavat puhelinmyyjille yksiselitteisesti, ettei heillä ole tilausvaltuuksia, eikä halujakaan.

Lisäksi kaikille, myös mahdollisille kesätyöntekijöille, tulee kertoa, etteivät missään tapauksessa kommentoi millään lailla, jos tulee puheluita, joissa halutaan ”tarkistaa” yrityksen tiedot.

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

ARVONLISÄVEROLAKIIN TULOSSA MUUTOKSIA

ARVONLISÄVEROLAKIIN UUDISTUKSIA

Eduskunta käsitteli istunnossaan 13.3.2015 hallituksen esitystä arvonlisäverolain uudistamisesta, esitys liittyi lisätalousarvioon vuodelle 2015. Hallitus esitti, että arvonlisäveron alaraja nostetaan 8.500 eurosta 10.000 euroon, ja että arvonlisäveron alarajahuojennus nostetaan 22.500 eurosta 30.000 euroon. Eduskunta hyväksyi molemmat uudistukset äänin 134 jaa, 57 ei, poissa 8. Samalla eduskunta hyväksyi lain, jolla kuitin tarjoamisvelvollisuus koskee jatkossa niitä yrittäjiä, joilla liikevaihto ylittää 10.000 euron rajan. Kaikki nämä lait tulevat voimaan vuoden 2016 alusta.

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

YRITTÄJIEN JA AMMATINHARJOITTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSAN INFO

Mikäli ammatinharjoittaja / yrittäjä haluaa turvata tulevaisuuttaan työttömyyden varalta, työttömyysturva on hankittava liittymällä yrittäjille tarkoitetun työttömyyskassan jäseneksi. Työttömyysturva katetaan kassan jäsenmaksuilla. Tarkempaa tietoa yrittäjien ja ammatinharjoittajien työttömyyskassasta löytyy Hiusuutisten numerosta 6 / 2014.

Yrittäjien työttömyysturvan ehtoihin tulee vuoden 2015 alusta merkittäviä muutoksia. Ensinnäkin yrittäjän työssäolo- ja jäsenyysehto lyhenee 18 kuukaudesta 15 kuukauteen. Toinen iso muutos on vaadittavan työtulomäärän korottaminen nykyisestä 8.520 eurosta 12.326 euroon sekä se, että työtulonmäärä tullaan jatkossa tarkastamaan vuosittain palkkakertoimella.

Lähde: Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

PARTURI-KAMPAAMOIDEN AUKIOLO

Hiusyrittäjien työvaliokunnalle marraskuussa 2009

UUSI LIIKEAIKALAKI 2009

 • vastustimme sunnuntai-aukiolon laajentamista ympärivuotiseksi
 • vastustimme liikekeskuksissa toimivien parturi-kampaamoiden nykyistä pakkoaukioloa
 • vastustimme parturi-kampaamoiden poistamista liikeaikalain sääntelyn piiristä, koska sääntelyn poistaminen olisi tarkoittanut aukiolomahdollisuutta 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa
 • Kesäkuussa kävin PAMissa laatimassa järjestöjen yhteisen lausuman eduskunnan talousvaliokunnalle lakiesitystä vastaan.
 • Lakia on ”väännetty” pitkästi yli vuoden ajan. Meiltäkin ensimmäiset kannanotot lähtivät eduskuntaryhmien puheenjohtajille yli vuosi sitten. Jonka jälkeen yritimme ”vääntää” yhdessä Erikoiskaupanliiton ja SY:n kanssa yhteneväisiä kannanottoja sekä lausuntoja uudistusta ja aukioloaikojen laajennusta vastaan. Tiet erkanivat, kun EKL ja SY alkoivat esittää kompromissina sunnuntai – aukiolosta klo 12 – 16, joka olisi ollut parturi-kampaamoille työntekijöiden työaikajärjestelyn kannalta ongelmallinen, (etenkin liikkeissä, joissa ei käytetä työajan tasausjärjestelmää) lisäksi neljän tunnin aukioloaika olisi tehnyt sunnuntaista entistä kannattamattomamman, kun pitkiä töitä ei olisi ennättänyt tehdä.
 • jos parturi-kampaamot poistettaisiin sääntelyn piiristä, yritykset joutuisivat käytännössä keskenään eriarvoiseen asemaan. Liikekeskuksissa ja tavaratalojen kerroksissa sijaitsevat yritykset, eivät voisi noudattaa vapaata aukioloa, vaan olisivat pakotettuja noudattamaan kauppakeskusten aukioloaikoja
 • laitoin vielä talousvaliokunnalle lausunnon ja mukaan PAMin ja meidän yhteisen lausuman, myös talousvaliokunta esitti lausunnossaan, että parturi-kampaamot tulee perustellusti ottaa mukaan liikeaikalakiin
 • pakkoaukioloa emme onnistuneet poistamaan, mutta lakiin kirjataan, että ”Elinkeinonharjoittajaa ei saa sopimuksella tai siihen rinnastettavalla järjestelyllä velvoittaa pitämään kauppakeskuksessa tai vastaavassa keskittymässä sijaitsevaa vähittäiskauppa- tai parturi- ja kampaamoliikettään avoinna kaikkina viikonpäivinä,…… Lisäys 11.12.2014 Tätä pykälää tiukennettiin tämän vuoden keväällä.
 • eduskunnan käsittelyssä 6.11.2009, jolloin laitettiin pöydälle, ensimmäinen täysistuntokäsittely 10.11.2009, joka kesti 6 tuntia, jona aikana käytettiin 112 puheenvuoroa
 • toinen käsittely tiistaina 17.11.2009
 • päätös / äänestys keskiviikkona 18.11.2009
 • lain on tarkoitus tulla voimaan 1.12.2009, eli muutokset koskevat jo esim. tulevaa joulua
 • liikeaikalailla määrätään yli 400 neliön myymälöiden ja parturi- kampaamoiden aukioloajat
 • alle 400 neliön myymälät saavat olla, juhlapyhiä lukuun ottamatta auki vapaasti, siis vaikka yötä päivää
 • lain sisältö: aukiolo sallittu arkisin kello 7.00 – 21.00; lauantaisin kello 7.00 – 18.00; sunnuntaisin kello 12.00 – 18.00, juhlapyhiä (kirkolliset juhlapäivät sekä vapunpäivä, äitienpäivä, isänpäivä ja itsenäisyyspäivä) lukuun ottamatta; sunnuntaisin isänpäivästä ja jouluaattoon kello 12.00 – 21.00; joulu- ja juhannusaattoina suljettava kello 12.00; uudenvuodenaattona ja vappuaattona on suljettava kello 18.00
 • lääninhallitus voi myös jatkossa myöntää hakemuksesta parturi-kampaamoille poikkeusluvan aukioloon juhlapäivinä
 •  TÄSSÄ UUSI LIIKEAIKALAKI PÄHKINÄNKUORESSA, EDELLYTTÄEN TIETENKIN, ETTÄ EDUSKUNTA SEN ÄÄNESTYKSESSÄÄN HYVÄKSYY.
 • LISÄYS 11.12.2014 Vuonna 2009 hyväksyttyä lakia tulisi arvioida tuon aikaisista lähtökohdista, eikä vain vuoden 2014 itsenäisyyspäivän perusteella. Vuonna 2009 poikkeuslupa maksoi 80 euroa, vuonna 2013 120 euroa ja tänä vuonna 200 euroa. Suomen suurimpien yritysten toimipisteet eivät olisi voineet palvella asiakkaitaan itsenäisyyspäivänä 2014, eivät myöskään uudenvuoden päivänä, koska tavaratalot ja liikekeskukset eivät oviaan avaa, sen sijaan pakottavat nämä parturi-kampaamot tarjoamaan hiuspalveluita Loppiaisena! Pahimmillaan klo 21.00 asti!
 • Nyt etupäässä miespuoliset kansanedustajat, jopa ministeri, ovat ottaneet kantaa parturi-kampaamoiden aukioloon tuntematta asiakokonaisuutta vuodelta 2009, ja myös puhelin- ja sähköpostikeskusteluissa myöntäneet, etteivät ole lukeneet Hiusyrittäjien ja PAMin tuolloisia lausuntoja, ainoastaan Tytti Tuppurainen on niihin ilmeisesti perehtynyt.
 • Suomen Hiusyrittäjien kulloinenkin hallitus pyrkii aina kaikessa pohtimaan, miten esim. säädettävät lait vaikuttavat erilaisiin jäsenyrityksiin eri puolilla maata, sopimusyrittäjistä suurin työnantajiin, (joiden kustannettava ovat tuplapalkat yms.) ja kaikkiin muihin yrityskokoihin.
Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä

TERVEHDYS HIUSYRITTÄJILLE EDUSKUNNASTA

Oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurainen (sd) on jättänyt eilen (11.11.2014) lakialoitteen juhlapyhäaukiolojen maksuttomuudesta kampaamoyrittäjille. Lähettämässään tiedotteessa hän toteaa, että laki sinänsä ei ole ongelmallinen, se on edelleen perusteltavissa samoin argumentein kuin lain voimaan tullessa. Ongelma on poikkeuslupamenettelyn kalleus pienyrittäjille. Jättämässään lakialoitteessa hän esittää lupamaksusta luopumista, koska luopumisella ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Tuppuraisen esityksen mukaan poikkeuslupamenettely säilyisi myös jatkossa, mutta lupamaksu poistuisi.

Posted in Uutiset | Kommentit poissa käytöstä